SiV får kritikk av Helsetilsynet

Helsetilsynet er ikke fornøyd med rutinene til Sykehuset i Vestfold ved blodoverføring til pasienter. Under et tilsyn kom det frem at identiteten til pasienter som skal motta blod, ikke alltid blir kontrollert godt nok. – Konsekvensene kan være pasientskade eller død dersom det blir overført feil blod, forteller Tone Blørstad ved undersøkelsesenheten i Helsetilsynet. Sykehuset i Vestfold tar avvikene i rapporten på alvor og lover å forbedre seg.