Setter opp flere tellebokser

Statens vegvesen Vestfold vil ha bedre oversikt over hvor mange av oss som sykler. I dag står det fem tellebokser fordelt på sykkelstier i fylket, men nå skal antall tellepunkter dobles. Tendensen er at antall syklister øker, og sykkelkontakt Rune Hatlestad i vegvesenet sier at en økning i antall syklister kan bety flere og bedre sykkelstier.