NRK Meny

Ser på sammenslåing

Fylkeskommunene i Vestfold, Buskerud og Telemark ønsker å se på muligheten for å slå seg sammen. Målet er at det skal gi mer vekst i regionen og samtidig gi et bedre tjenestetilbud. Sentrale spørsmål i utredningen vil også være hvilke eventuelle statlige oppgaver fylkeskommunen kan ta. I september vil trolig fylkestingene i de tre fylkene beslutte om man vil arbeide videre med en sammenslåing eller ikke.