NRK Meny

Ser på flyktningsaken på nytt

Politikerne i Holmestrand skal ta stilling til om kommunen skal bosette 90 flyktninger i år og neste år. Da oppvekstutvalget skulle behandle saken i februar, ble den utsatt fordi de ville vite mer om integreringen og hvilke konsekvenser bosettingen får for kommunen. I neste uke skal politikerne i oppvekstutvalget se på saken på nytt.