Senterpartiet: Kathrine Kleveland

– Vestfold er ikke den gullkysten mange tror, sier førstekandidat Kathrine Kleveland i Senterpartiet i Vestfold. Hun går også til kamp mot flypassasjeravgiften.

Kathrine Kleveland

Kathrine Kleveland er førstekandidat for Senterpartiet i Vestfold. Hun er 51 år gammel og bor på Hillestad i Holmestrand.

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Dette har blitt en såpass komplisert sak både når det gjelder et stort antall alternativ, tidligere investeringer, mulig tidsbesparelse, jordvern mm. En mulighet er derfor som Bane NOR antyder at departementet bør stå for en statlig fastsettelse av planprogrammet.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Alle sier Torp flyplass er viktig, men det holder ikke med fine ord: Senterpartiet vil sikre rettferdige avgifter på tjenester Torp kjøper av Avinor. Vi går klart imot en tredje rullebane på Gardermoen. I tillegg vil Senterpartiet også ha endring og reduksjon eller fjerning av flyseteavgiften.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Fylkessammenslåingsprosessen har feilet totalt. Nå får tilsynelatende enkelte fylker fortsette alene, mens andre blir store som landsdeler. Det er klart dette må ses på nytt. Vestfold Senterparti vil primært forbli eget fylke. Sekundært vil vi heller ha et BTV-samarbeid, enn en Telemark-Vestfold-sammenslåing som ingen vil ha.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Vi har ikke noe valg i et ansvarlig bærekraftig Vestfold, miljøavtrykket må ned og vi må sørge for et bedre kollektivtilbud. Senterpartiet forstår ikke hvorfor ikke regjeringen lot prosjektet vestfoldbyen bli en del av Bymiljøavtalen i Nasjonal Transportplan, slik et samla Vestfold hadde søkt om, og som ville bidratt konkret for et bedre miljø
Samtidig vil ikke biltrafikken opphøre, og det må legges til rette for nødvendig antall parkeringsplasser.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode

– Vestfold er ikke den gullkysten mange tror. Oversiktsdokumentet Vi i Vestfold om helsetilstand og påvirkningsfaktorer viser at Vestfold har høyere andel i aldersgrupper over pensjonsalder enn landssnittet. Vestfold har en relativt høy og økende andel barn i lavinntektsfamilier. Utdanningsnivået i Vestfold er noe lavere enn det nasjonale gjennomsnittet. På en rekke indikatorer for deltakelse i arbeidslivet scorer også Vestfold dårligere enn landet for øvrig, blant annet på antall unge uføre. Disse viktige sakene vil jeg gjerne jobbe for å endre, så Vestfold kan gå i retning av bedre folkehelse og bedre samla resultater for Vestfold.