NRK Meny
Normal

Vil ikke senke farten ved dårlig vær

Statens vegvesen mener det er trafikantenes ansvar å tilpasse farten på E18.

Fartsgrense - vaiabel

Statens vegvesen mener det er viktig å holde fast ved at det er førers ansvar å tilpasse farten ved bilkjøring.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– På E18 der maksfarten er 110 kilometer i timen er det ikke sånn at du skal kjøre i den farten. Du skal avpasse farten etter forholdene, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen i Vestfold Tore Kaurin.

Flere steder, der det er fire felts motorvei i Norge, har strekninger variable skilt som gjør det mulig endre fartsgrensen. Statens vegvesen reduserer hastigheten ved trafikkulykker og planlagt vegarbeid, men sier de ikke ønsker å bruke skiltene til å redusere farten ved dårlig værforhold.

– Det er kort og godt fordi det er du og jeg som trafikanter som har ansvar for å holde riktig fart, sier Kaurin.

Tore Kaurin

TRAFIKANTENS ANSVAR: Avdelingsdirektør i Statens vegvesen Tore Kaurin tror det åpner for mistolkning hvis vegvesenet setter ned farten på grunn av dårlig vær.

Foto: John Andrè Samuelsen / NRK

Han frykter nedsatt hastighet på grunn av dårlig førerforhold vil bli tolket feil av trafikanter.

– Hvis vi setter ned til 80 tror folk at vegvesenet går gode for at det er OK å kjøre i 80. Det behøver det ikke å være, det kan hende at det er akseptabelt å kjøre i 60.

Kan gi falsk trygghet

Sjef for Utrykningspolitiet Runar Karlsen støtter Statens vegvesen sin beslutning.

– At sjåføren skal avpasse farten etter forholdene går inn under lovverket i Norge. Det er dumt hvis en slik beslutning skal overlates til en person som sitter på en trafikksentral et sted, sier Karlsen.

– Den som sitter bak rattet har den beste forutsetningen for å vurdere førerforhold i nåtid, og avpasse farten deretter. Det kan gi en falsk trygghet at vegvesenet setter ned farten. Dessuten kan det føre til et spørsmål om hvem som har skylden hvis det skjer en ulykke på grunn av dårlige førerforhold.

UP-sjef Runar Karlsen

STØTTER VEGVESENET: UP-sjef Runar Karlsen mener vi bør verne om bestemmelsen om at det er sjåføren som har ansvaret for å tilpasse farten.

Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

UP-sjefen mener trusselen om kontroll bør fortsette å være hovedvirkemiddelet mot sjåfører som ikke kjører etter forholdene.

– I en 110-sone kan man ikke kjøre i 110 i det været vi har sett nå. Mange gjør det, men mange tar også hensyn. Den gjennomsnittlig sjåføren i Norge kjører fint og skiltregulering vil ikke favne om dem som ikke gjør det uansett, sier han.

– Lavere fartsgrense gir mindre skader

Distriktsleder i Trygg Trafikk i Vestfold Mette Magnussen sier det er for få undersøkelser om bruk av variable skilt, til å kunne si om det kan være et effektivt virkemiddel.

Mette Magnussen står langs veien.

Distriktsleder i Trygg Trafikk Mette Magnussen sier vi vet for lite om bruk av variable skilt enda.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Vi vet helt klart at høy fart gir alvorligere ulykker. Hadde hastigheten blitt satt ned kunne det fått utslag på ulykkesstatistikken, men det er få undersøkelser i Norge som sier noe om bruken av variable skilt. Vi trenger mer kunnskap, sier Magnussen.

Hun mener, som vegvesenet og Utrykningspolitiet, at det er viktig at ansvaret ligger hos trafikanten.

Ber folk kjøre med vett

Heller ikke regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund Olav Klasson Vefald tror nedsatt hastighet er en god løsning.

– Hvert år glemmer folk at de ikke kan kjøre på samme måte som når det er sommerføre. Folk må rett og slett lære å oppføre seg med vett og forstand, sier Vefald.

Han tror nedsatt hastighet ved dårlig førerforhold kun vil føre til gråsoner og grensetilfeller.

– Noen kan oppfatte en vei som glatt der andre mener det ikke er så glatt. Dessuten er det ikke mulig å gjennomføre nedsatt hastighet ved dårlig vær over alt, sier Vefald.