Ytterligere seks personer dømt etter «Operasjon Rubicon»

Strengeste straff var 12 års ubetinget fengsel.

Goksjø i Sandefjord

DEPOT: Politiet mener området rundt parkeringsplassen ble brukt som depot for narkotika. I Sandefjord tingretts dom fikk de seks tiltalte flere års fengsel hver.

Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

De seks ble tatt etter den store narkotikasaken som ble rullet opp i 2014 og 2015 i «Operasjon Rubicon».

Nå er de dømt til flere års fengsel hver, melder Aftenposten onsdag.

I april ble to litauere dømt til tre år og ni måneders fengsel i det samme sakskomplekset.

Saken mot de to inngikk i den nasjonale politietterforskningen med kodenavn «Operasjon Rubicon» som involverte politidistriktene i Agder, Vestfold, Østfold og Rogaland.

Flere års fengsel

Rettssaken mot de seks tiltalte i Vestfold var oppe i Sandefjord tingrett fra 4. april til 6. mai. Fire av de dem, tre menn og en kvinne, kommer fra Litauen.

Mennene sto tiltalt for innførsel av minst 16,5 kilo metamfetamin og salg eller forsøk på salg av minst 16 kilo, totalt 32,5 kilo metamfetamin. Kvinnen sto tiltalt for medvirkning til salg, eller forsøk på salg av seks kilo metamfetamin.

To av mennene erklærte seg delvis skyldig etter tiltalen da rettssaken startet. De erkjente ikke skyld for innførsel av narkotika, men erkjente befatning med deler av stoffet. Den tredje mannen, og kvinnen, nektet straffskyld.

12 års fengsel

Retten finner det bevist at den ene mannen fra Litauen har spilt en avgjørende rolle ved oppbevaring og salg av til sammen rundt 30 kilo metamfetamin.

Han fikk 12 års ubetinget fengsel for dette. Han ble ikke dømt for innførsel av narkotika.

– Dommen vil bli anket, sier mannens forsvarer, advokat Fredrik Schøne Brodwall, til Aftenposten.

Den andre litaueren ble dømt til ti års fengsel for oppbevaring og salg av metamfetamin. Retten mener han hadde en mindre sentral rolle enn den første mannen.

Også han kommer til å anke dommen, opplyser advokat Heidi Juritzen til NRK.

De to må også betale 115 000 kroner til Staten.

Fikk strafferabatt

Et samboerpar fra Litauen var også tiltalt i saken.

Mannen ble funnet skyldig i oppbevaring og salg, men fikk strafferabatt for å ha bidratt med opplysninger i saken. Det resulterte i åtte års fengsel.

Han må også tåle inndragning av bilen sin, og betale 46 000 kroner til Staten.

Kvinnen ble dømt for medvirkning til salg av fire kilo metamfetamin, og medvirkning til forsøk på salg av to kilo. Ifølge retten hadde hun en begrenset rolle i saken.

Hun ble dømt til fire års fengsel.

– Hun tar dommen svært tungt, sier kvinnens forsvarer Monica Thon Nygaard til NRK.

Advokaten har lest gjennom dommen, og skal snart besøke sin klient for å diskutere ankespørsmålet.

– Jeg regner med at hun ønsker å anke dommen, sier Nygaard.

Erkjente delvis skyld

De øvrige tiltalte i saken, to menn fra Norge, sto tiltalt for å ha hentet og/eller betalt for metamfetamin.

En av dem var tiltalt for å ha hentet og/eller betalt for inntil 14 kilo. Han erklærte delvis skyld da rettssaken startet. Den andre nektet straffskyld. Han var tiltalt for å ha hentet og/eller betalt inntil ti kilo.

Førstnevnte ble funnet skyldig i medvirkning til salg av 12 kilo metamfetamin. Dette fikk han sju år og seks måneders i fengsel for.

Den andre nordmannen fikk fem års fengsel for erverv av åtte kilo metamfetamin.

– Han mener seg uriktig domfelt, og har gitt uttrykk for at han kommer til å anke, sier Stian Bergersen Mæland, mannens forsvarer.

Slik stanset politiet narkoåren

Hver søndag møttes litauere og nordmenn på en rasteplass ved E18 ved Goksjø i Sandefjord for å diskutere leveranser og overlevere narkotika. Saken, som omfattet 27 siktede personer, ble rullet opp etter at politiet fulgte med fra busker, trær – og fra lufta.

Politiet spanet med helikopter, avlyttet telefoner, utførte teknisk sporing av kjøretøy og brukte en hemmelig agent til å holde kontakten med miljøet.


De siste to årene er over 140 personer, både norske og litauiske statsborgere, siktet i en av Norges største politioperasjoner, rettet mot det kriminelle litauiske miljøet i Norge.

VIDEO: Se arkivreportasje om operasjon Litas og operasjon Rubicon.

I mai i fjor sa Kjell Johan Abrahamsen, politiinspektør og leder for felles kriminalseksjon i Vestfold, til NRK at politiet har strupet en viktig innførselsåre som har forsynt Vestfold med narkotika i lang, lang tid.

Han er av den klare oppfatning at Vestfold ikke bare har vært et transittsted.

– Dette litauiske apparatet har forsynt store deler av Østlandet med narkotika. Men vi mener det er helt åpenbart at deler av dette var ment for Vestfold-markedet.