Se jernbaneutbygginga fra lufta

Jernbaneverkets gigantprosjekt med nytt dobbeltspor mellom Farriseidet og Porsgrunn tar form.

Den 22,5 kilometer lange, nye dobbeltspora jernbanetraseen er klar til bruk høsten 2018. På strekningen bygges det syv tunneler og ti bruer.

Prislappen? 6,6 milliarder 2015-kroner.

Hvert halvår dokumenteres framgangen fra lufta av Jernbaneverkets fotograf.

Over 15 kilometer av traseen går i tunnel, mens halvannen kilometer går over de ti bruene, og snaut seks kilometer går ute i det fri.

I likhet med Jernbaneverkets andre prosjekt på Vestfoldbanen, Holm-Nykirke i nordfylket, er strekningen dimensjonert for hastigheter opp til 250 kilometer i timen.

Totalt blir det bygget 36,7 kilometer nye dobbeltspor på Vestfoldbanen, med en total prislapp på 12,9 milliarder 2015-kroner.

Tre år siden byggestart

Mens Holm-Nykirke-strekningen hadde byggestart i 2010, startet Farriseidet-Porsgrunn i 2012.

Nå, litt over tre år etter er åtte av ti bruer ferdigstøpt, den største, Hallevannetbrua, skal stå klar i mars neste år. Alle ti tunnelene er ferdig drevet og arbeidene inne i tunnelene er godt i gang. Det er også forarbeidet som må gjøres før alt det jernbanetekniske arbeidet kan settes i gang. Det skjer trolig i starten av 2016. Strekningen skal etter planen åpnes høsten 2018.

Prosjektsjef Lars Tangerås uttaler på Jernbaneverkets nettside at de har god kontroll på prosjektet, både når det gjelder fremdrift og økonomi.