NRK Meny
Normal

Såpebobler kan forandre matproduksjon

Et helt nytt type veksthus som isoleres med såpebobler blir en del av Den Magiske Fabrikken på Rygg i Tønsberg. Det kan revolusjonere måten vi produserer mat på.

Den magiske fabrikken

Som en del av Den Magiske Fabrikken på Rygg skal det bygges et veksthus som isoleres med såpebobler.

Foto: Den magiske fabrikken

– Teknologien er knapt nok ferdigutviklet, sier Ernst Skalleberg som er en av prosjektdriverne ved Den Magiske Fabrikken.

Teknologien han snakker om kalles "Bubbles" og handler om å bruke såpebobler som isolasjon i veksthus.

– Vi fyller såpebobler mellom to vegger av gjennomsiktig plast. Det er veldig isolerende og dermed reduserer vi energibruken med mellom 10 og 20 prosent i forhold til et normalt veksthus, forteller Skalleberg.

Første i Norge

Ved å bruke denne type veksthus kan det produseres mellom 20 og 40 ganger så mye som ved vanlig friluftsproduksjon. Og i tillegg til å virke isolerende har såpeboblene en annen effekt:

Den Magiske Fabrikken

Den Magiske Fabrikken skal ligge på Rygg i Tønsberg.

Foto: Den Magiske Fabrikken

– Noe av poenget er at de er gjennomsiktige og dermed slipper lys gjennom. Det skal heller ikke luftes mye i huset, og ved å ta vare på overskuddsvarme og tilføre dette etter nødvendighet får vi i realiteten ett nullutslippshus, forklarer Skalleberg.

Veksthuset skal være på 1500 kvadratmeter og tanken er å bruke CO₂ og biogjødsel fra anlegget til Den Magiske Fabrikken, til å dyrke grønnsaker.

– Hvis det fungerer er dette banebrytende, det vil forandre måten vi produserer mat på i Norge. Det vil gjøre det mulig å produsere mat og planter i stor skala. Vi kan begynne å produsere produkter vi vanligvis bare produserer på sommerhalvåret, hele året. Det kan igjen føre til at vi slipper å importere så mye, sier en ivrig Skalleberg.

Starter med tomater

Pilothuset har byggestart neste sommer. Skalleberg forteller at de vil starte med produksjon av tomater.

– Tomater er krevende i forhold til klimastyring. Fungerer det, vil alt fungere, sier han.

Ideen bak "Bubbles" er det opprinnelig en canadier som står for, men mangel på teknologi har ført til at ideen er lite brukt til nå. I Polen er det imidlertid bygget et pilothus.

Nærmer seg ferdig

Den Magiske Fabrikken er et nasjonalt pilotprosjekt som skal stå ferdig våren 2016. Det hele er et samarbeid mellom Greve Biogass AS, Lindum AS, Vesar AS og gruppen Det Magiske Veksthuset.

Anlegget, som ligger på Rygg i Tønsberg, skal gjenvinne matavfallet fra innbyggerne i Vestfold og Grenland, samt husdyrgjødsel fra landbruket i Vestfold. Dette gjenvinnes til klimavennlig biogass og biogjødsel til landbruket.

Kaia E. Ross Lind, kommunikasjonsansvarlig i Vesar

Kommunikasjonssjef i Vesar Kaia E. Ross Lind forteller at prosjektet er det største miljø- og klimatiltaket i Vestfold og Grenland noensinne.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Alle elementer for selve produksjonen i anlegget er på plass, men det gjenstår noe arbeid i forhold til administrative rom og fasade, forteller kommunikasjonssjef i Vesar Kaia E. Ross Lind.

Hun forteller at anlegget årlig vil ta imot ca. 50.000 tonn matavfall og ca. 60.000 tonn husdyrgjødsel.

– Ved å gjenvinne matavfall og husdyrgjødsel bidrar vi til betydelig reduksjon av klimautslipp i landbruket, sier Lind.

Det skal også lages et opplevelsessenter ved Den Magiske Fabrikken og tanken er at skoleelever skal få komme til anlegget som en del av undervisningen.