Ministeren kom med 600 000 kroner

Som Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg skal bruke for å utrede om de skal slå seg sammen.

Ministeren kom med penger

Foto: Philip Hofgaard

– Dette er jo en god nyhet. Det er Tjøme kommune som har tatt initiativ til en utredning på sammenslåing av enten alternativet Tjøme og Nøtterøy kommuner, eller Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg. Og da er det jo en gledelig nyhet at vi får penger til denne utredningen, og da er vi spent på hva den kommer til å vise, sier ordfører i Tjøme kommune, John Marthiniussen.

– Ja, Jan Tore Sanner. Hvor er pengene?

John Marthiniussen

John Marthiniussen sier de er spent på hva utredningen kommer til å vise.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– De kommer, ler kommunalministeren, og legger til:

– Jeg er veldig glad for at Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg viser lokalt lederskap. For det er det dette handler om. Å vise lederskap i forhold til hvordan man skal kunne gi innbyggerne gode tjenester i tiårene som kommer, og hvordan man kan utvikle kommunene slik at man styrker det lokale selvstyret og lokaldemokratiet, sier Sanner.

Og akkurat denne typen lederskap er det regjeringen nå gir penger til.

– Da stiller vi opp, og derfor har vi bestemt at de skal få 600 000 kroner til å utrede hva de kan få ut av en kommunesammenslåing, forklarer Sanner.

Les også: Tjøme+Nøtterøy+Tønsberg

Forventer en god utredning

Men med en pengegave i den størrelsesordenen, så forventer også kommunalministeren å få noe tilbake.

– En god utredning. Og jeg håper at den vil vise at en sammenslåing vil sette kommunene i stand til å gi innbyggerne bedre tjenester. For det er det dette handler om. Å kunne gi innbyggerne gode tjenester og få sterke fagmiljøer. Slik at de som trenger samfunnet aller mest kan få bedre hjelp, sier Sanner.

Jan Tore Sanner

Kommunalminister Jan Tore Sanner gir 600 000 kroner til Tjøme, Nøtterøy og Tønsberg.

Foto: Jan Tore Sanner / NRK

– Kan du bruke dette som et eksempel for å få andre til å gjøre det samme?

– Ja, det kommer jeg til å gjøre, men det er veldig mange som starter opp nå. Jeg har nesten ukentlig møter med kommuner og regioner som setter seg sammen. Nettopp for å diskutere hvilke utfordringer står vi overfor og hva kan vi få til sammen for våre innbyggere, forteller Sanner.

Les også: Slik blir Norge med 105 kommuner

Får problemer med tilbudet til innbyggerne

For ordføreren på Tjøme var samhandlingsreformen det som utløste behovet for en utredning om sammenslåing av kommunene.

– Det er på helse og sosialsiden vi har de største utfordringene. Mindre kommuner får problemer med å tilfredsstille de tilbudene som innbyggerne skal ha, sier Marthiniussen.

– Hva slags følelser tror du dette kan sette i spill?

– Nå er det ikke første gang det er en sånn utredning, og det er klart at det vekker ofte sterke følelser. Man har lett for å gå i det forholdet at hva skal skje med min kommune når det blir en større kommune. Men Tjøme kommer jo til å bestå, Nøtterøy vil bestå som egne enheter. Vi ser ikke noe problem i det egentlig, hvis man ikke lat følelsene løpe av med seg, sier Marthinussen.

Kommunalministeren har forståelse for at dette vekker følelser, men mener en sammenslåing kan gi bedre tjenester.

– Også en statsråd har følelser. Og jeg tror at de aller fleste har sterke følelser i forhold til sitt lokalsamfunn, men følelsene er ikke knyttet til den administrative grensen. Det vi er opptatt av er at menneskene som bor i de ulike lokalmiljøene skal få gode tjenester. Og da kan kommunesammenslåing være nødvendig, sier Sanner og legger til:

– Det gir mere robuste fagmiljøer i forhold til barnevern, rus, psykiatri og eldre mennesker. Vi vet jo at mange kommuner nå får veldig mange flere eldre og mange eldre som trenger ekstra hjelp. Da trenger man også et sterkt fagmiljø, avslutter Sanner.