NRK Meny
Normal

Sandvikstranden blir som den er

Formannskapet har tatt opp saken om Sandvikstranden i Sande. Saken skal ligge i bero, og det skal ikke bygges ytterligere 14 båtplasser som er foreslått i tillegg til de nåværende 30 plassene.

Sandvikstranden

BERO: Båtanlegget ved Sandvikstranden får ikke 14 nye båtplasser. Formannskapet avgjorde at saken skal ligge i bero.

Foto: Rolf Arne Pedersen / Privat

– Det betyr at det brygganlegget med 30 plasser blir liggende, og at de rettighetshaverne som ønsker plass ved det nye anlegget ikke får det nå. Alle eksisterende båtfesterettigheter og påler ved stranda blir beholdt, sier kommunalsjef i teknisk, plan og byggesak i Sande kommune, Knut Johansen.

Bekymret for stranda

Et av medlemmene i facebookgruppa «venner av Sandvikstranden», Tori-Mette Gausen, har vært bekymret for miljøkonsekvensene småbåthavna har medført til stranda.

Hun er fornøyd med avgjørelsen som ble gjort om at det ikke blir bygget flere båtplasser med det første, og synes dette var det beste forslaget av de fire som ble lagt frem.

Hun er imidlertid fortsatt bekymret for hva som vil skje med stranda.

– Det tenker jeg er problematisk. Vi som kjenner stranda godt og fagfolk som har vært vurdert dette uavhengig av utbygger, mener at det er en sammenheng som kan sees i forhold til bryggeanlegget og den utvaskingen av den finkornede sanden som man ser, sier Gausen.

Treårsperspektiv

Johansen forteller at de skal følge med på vannkvaliteten og kvaliteten på stranda i et treårsperspektiv.

Rådmannen la frem fire alternativer til formannskapet i går, og fellesforslaget om å la saken ligge i bero, ble enstemmig vedtatt.

– For meg personlig og bryggeforeningen betyr det ingenting om det ikke kommer flere plasser, sier formann i bryggeforeningen, Dag Tore Svendsvoll. Han legger til at det hadde vært fint om stranda kunne blitt ryddet.

Følger opp

Gausen legger til at Venner av Sandvikstranda vil følge saken videre. Johansen sier at rådmannen nå vil følge opp vedtaket og orientere alle berørte parter om avgjørelsen.

– Så får vi se hva slags reaksjoner som kommer, og om det er grunnlag for en videre saksbehandling i saken. Det er vi ikke kjent med på det nåværende tidspunkt, avslutter han.