Politiker vil øke bøtene med flere tusen kroner

Sandefjord-politiker synes folk som kaster søppel på gata, skal få minst 10 000 kroner i bot.

Søppel foran en feiebil.

FORSØPLING: Ole T. Hoelseth mener politiet må prioritere forsøpling. (arkivbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Da kommunestyrerepresentant i Sandefjord, Ole T. Hoelseth (Uavh.), nylig spurte politiet om hvor mye en normalt risikerer i bot for forsøpling, syntes han beløpet var altfor lavt. Svaret var rundt 2 000 kroner, skriver Sandefjords Blad.

– Det bøtelegges for urinering opp mot 10 000 kroner, og der synes jeg nivået bør ligge for å kaste søppel på gata også, sier han til NRK.

Politikeren ønsker at ordfører Bjørn Ole Gleditsch (H) tar saken videre til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), og at justisministeren skal fastsette et høyere bøtenivå for forsøpling.

– Hvis folk gjør denne forseelsen flere ganger, har jeg antydet en bot på 25 000 kroner. Det er ikke tatt helt ut av det blå. Singapore er et land som er kjent for å kjøre bøtenivået så høyt opp, og der er det ryddig.

Ole Trygsland Hoelseth

FORHINDRE: – Det at vi ikke reagerer kraftig når det kastes søppel på offentlige steder, er med på å ødelegge samfunnet for alle. Det er greit med ryddeaksjoner, men vi må også forhindre det, sier Ole T. Hoelseth.

– Hvorfor mener du det er viktig å heve bøtenivået?

– Vi kan ikke bruke masse politiressurser på å passe på at folk ikke kaster søppel. Veldig få mennesker kommer til å få en slik bot, og det betyr at reaksjonen må være desto høyere for at det skal virke avskrekkende.

– Fantastisk

Rannveig Horntvedt i Sandefjord søppelplukkerlag er helt enig.

– Det er så fantastisk at han tar det opp. Vi har forsøkt å få til dette lenge. Vi kan plukke søppel og hindre at det havner i sjøen, men vi klarer ikke å stoppe dem som forsøpler, sier hun.

Rannveig Horntvedt koster opp sneiper.

SØPPELKASSER: Rannveig Horntvedt leder søppelplukkerlaget i Sandefjord, og plukker mye søppel hvert år. I tillegg til høyere bøter, tror hun det også hadde hjulpet med flere søppelkasser rundt omkring.  (arkivbilde)

Foto: Mathilde Torsøe / NRK

Tar gjerne kontakt med justisministeren

Gleditsch er usikker på om høyere bøter er veien å gå, og tror mer på at politiet oftere håndhever eksisterende regler og bøtenivåer.

– Jeg tror det å få statuert noen eksempler vil ha stor preventiv virkning.

Bjørn Ole Gleditsch.

VIRKEMIDDEL: – Jeg tror det sterkeste virkemiddelet vil være at politiet bruker de mulighetene de har til å bøtelegge folk som ikke følger de spillereglene vi har i samfunnet, sier ordfører Bjørn Ole Gleditsch. 

Foto: Lina Gaganis / NRK

Gleditsch sier han gjerne tar kontakt med justisministeren, men da for å be ham oppfordre politiet til å bøtelegge folk som kaster søppel.

Hoelseth tror ikke det er nok.

– Jeg tror ikke 2000 kroner er nok. Det er ingen som har hørt at noen har fått bot for å kaste søppel, så det må være voldsomt nedprioritert. Først og fremst må det gripes fatt i når man ser noe, og så mener jeg at bøtenivået må være høyere.

Advarsler, men ingen bøter

Stasjonssjef Brian Jacobsen ved Sandefjord politistasjon bekrefter at bøtelegging for forsøpling skjer sjelden.

– Det er helt på det rene at vi har bøtelagt svært få – ingen de siste årene i Sandefjord.

Han understreker at dette ikke betyr at forsøpling er tillatt, eller at politiet ikke ønsker å gjøre noe med det.

– Vi har gitt en del pålegg og advarsler.

Han synes Hoelseths innspill er positivt fordi det retter fokus mot forsøpling, men at flere krefter, deriblant Naturvernforbundet og kommunen, bør finne en løsning sammen.

– Det blir veldig snevert å plukke ut to eller tre tilfeldige syndebukker som skal straffes for det «alle» gjør. Vi skal gjøre vår del, men vi må se dette i et større perspektiv. Vi blir gjerne med på å diskutere en slik helhet.

Brian Jacobsen

SYSTEMENDRING: Brian Jacobsen tror et tiltak kan være å gjøre noe med hvordan politiet kan gi bøter for forsøpling. I dag må det anmeldes og etterforskes før saken går til påtalemyndigheten. Politiet kan ikke, som ute i trafikken, skrive ut et forenklet forelegg på stedet.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK