Sande-politikerne vil til Vestfold

Høyres gruppeleder Sindre Stang i Sande og Arbeiderpartiets ordfører Elin Gran Weggesrud går inn for å følge folkeavstemningens flertall i morgen. Da skal kommunestyret skal ta stilling til ny kommunestruktur. I folkeavstemningen i forrige uke gikk flertallet inn for å slå seg sammen med Hof og Holmestrand framfor Drammen eller å være alene.