Samler reiselivet i Vestfold

Vestfold får 350 000 kroner til arbeidet med å samle reiselivet i regionen.

– Dette er et viktig skritt på veien mot et sterkere og mer samordnet reiseliv, sier næringsminister Monica Mæland.

Vestfold er en av åtte aktører som nå får støtte til arbeidet med å samle reiselivet i større og færre destinasjonsselskaper. Det skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding søndag.

– Målet er å få flere helårs arbeidsplasser og mer solide bedrifter, særlig i distriktene. Vi ønsker flere unike og gode opplevelser. Da må reiselivet stå sammen og dra i samme retning, sier Mæland.

Prosjektet er satt i gang etter innspill fra reiselivsnæringen. Det er også næringen selv som skal bestemme den nye strukturen. Nærings- og fiskeridepartementet bidrar økonomisk til prosjektet.

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Vi ønsker at Norge skal ta en større del av den internasjonale veksten. Samarbeid og kvalitet er helt avgjørende for å lykkes, sier Mæland.

Den nye strukturen skal etter planen være på plass i løpet av 2015/2016.

Departementet har tidligere delt ut sju millioner kroner til aktører som ønsker å gå sammen. Det er fortsatt penger igjen til flere søknader.

De som er tildelt penger i denne runden er:

  • Visit Oslo/Akershus reiselivsråd
  • Telemark reiselivsråd
  • Valdres Destinasjon AS
  • Visit Sørlandet/Agder
  • Trøndelag reiseliv/NHO Trøndelag
  • Fjell-Norge (Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark)
  • Visit Nordmøre og Romsdal
  • Vestfold