Tre meter for nærme

Avstanden mellom kirken og det nye samfunnshuset er noen meter for kort.

Ove Berrefjord foran Svarstad kirke

Kirkeverge Ove Berrefjord foran Svarstad kirke. Det nye samfunnhuset er planlagt bygget på den andre siden av veien for kirken.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Når politikerne diskuterer fortetting av bebyggelse, er det sjelden eller aldri snakk om å bygge inntil kirken.

Den er nemlig vernet mot altfor innpåslitne bygninger. I paragraf 21 i Lov om den norske kirke står det klart og tydelig at man i spredtbygd område ikke får bygge nærmere kirken enn 60 meter.

Gjør døren høy

I Svarstad i Lardal kommune har man møtt på et dilemma i forhold til Kirkeloven.

Et planlagt samfunnshus kommer nemlig til å ligge 57 meter unna kirken på det nærmeste.

Men i Lardal kirkelige fellesråd gjør man døren høy og åpner for at man likevel kan få bygge. Fellesrådet ser til og med svært positivt på byggeplanene.

Video Tre meter for nær

Nett-TV: Kirkeverge Ove Berrefjord er optimist.

Miljøvennlig samarbeid?

Det er altså ingen motstand å spore lokalt i Svarstad mot samfunnshus-planene. Kirkeverge Ove Berrefjord ser dessuten flere mulige samarbeidsløsninger om samfunnshuset bygges.

- Det planlegges biobrenselanlegg i nybygget, og det kunne jo vært fint om det var mulig å koble dette til kirken også.

Så skulle man tro at alt var lutter glede. Men det er flere barrierer Lardal kommune må gjennom før det første spadestikket kan tas.

For det er flere som skal uttale seg i saken. Biskopen i Tunsberg bispedømme skal på vegne av kirkedepartementet avgjøre om kommunen får lov til å gå tre meter over lovens grense.

(Saken fortsetter under bildet)

Svarstad kirke

Avstanden mellom det planlagte nye samfunnshuset og kirken er for kort.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Biskopen avgjør

Nå har biskopen sendt saken til Riksantikvaren, og både svaret derfra og svaret fra Lardal kirkelige fellesråd skal legges til grunn før det skal tas en avgjørelse, sier Tove F. Thoresen i Tunsberg bispedømme.

- 60-metersgrensa er egentlig absolutt, men det kan søkes om dispensasjon slik Lardal kommune nå har gjort.