Roseknopper er rådyrmat

Rådyr har spist opp flere tusen roseknopper på planteskolen. Nå har kommunen gitt fellingstillatelse.

Elin Heimdal på Nøtterøy planteskole

Elin Heimdal betrakter de sørgelige restene etter rådyras etegilde.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

Det er mange som irriterer seg over rådyr som sniker seg inn i hagene til folk og snafser i seg av både tulipaner, roser og andre planter. Og pent er det jo ikke, når dyra har forsynt seg av hagepynten.

Men om det blir borte en knopp eller fem i hagen vår, så er det forsvinnende lite sammenlignet med det etegildet som rådyra har hatt på Nøtterøy planteskole i sommer. Elin Heimdal viser NRK et produksjonsfelt med rosebusker der rådyra har forsynt seg grovt av roseknopper.

– De har gnagd av toppen på rosebuskene. Her står det cirka 2300 nypottede rosebusker, og de har forsynt seg av omkring 80 prosent av dem.

Det betyr at disse buskene ikke blir solgt i år, og i tillegg fører det til mye ekstraarbeid for de ansatte på planteskolen.

Hvor mye penger har du tapt?

– En rose koster rundt 60 kroner, hvis de tar noen tusen blir det fort noen kroner.

Kan skyte inntil to rådyr

Den ordinære rådyrjakta pågår fra 25. september til 23. desember hvert år, men ifølge naturmangfoldloven kan man søke om å få avlive dyr som ødelegger avlinger.

Nå har planteskolen fått fellingstillatelse av kommunen på 1–2 rådyr. Jegeren som har fått oppgaven med å skyte dem, har observert to rådyr på området, men foreløpig har det ikke latt seg gjøre å skyte dem. Elin Heimdal synes det er synd at rådyra må skytes, men ser ingen annen utvei.

– Vi vurderer andre tiltak, som mer inngjerding for eksempel. Men det er tidkrevende, og dyra ødelegger så mye av produksjonen at jeg håper jegeren får felt dem.

Det er 20 år siden Nøtterøy planteskole hadde problemer med rådyr i produksjonsfeltene sist, så Elin Heimdal håper det skal gå like lenge til neste gang de må ty til felling.

– Jeg vil helst slippe det, ja!