NRK Meny
Normal

Rødt: Maren Njøs Kurdøl

Bompenger er et dårlig virkemiddel for å redusere biltrafikken, mener førstekandidat Maren Njøs Kurdøl for Rødt i Vestfold. Hun vil derimot innføre fullt fradrag for arbeidsreiser med kollektivtransport.

Maren Njøs Kurdøl

Maren Njøs Kurdøl er førstekandidat for Rødt i Vestfold. Hun er 28 år gammel og bor i Hof.

Foto: Rødt

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– Bane NOR skal være et verktøy for utbygging basert på demokratiske vedtak. Derfor må de lokale hensynene veie tyngst. Jeg tror det nå kommer til å bli utredet alle tre alternativene, selv om vi i Rødt ønsker å utrede Vear- og Jarlsbergalternativene. Hvis det er lokal enighet om trasevalg når alle alternativer er utredet, så må regjeringen skjære gjennom og vedta det alternativet som er ønsket lokalt.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Vi i Rødt synes det er bra at flytrafikken er desentralisert og vi ser at Torp er viktig for lokalt næringsliv. Men vi ser også at økt flytrafikk gir utfordringer for klimaet. Torp har klart seg fint hittil og vi tenker at de kan beholde dagens betingelser.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Rødt ønsker ikke økt sentralisering og vedtak om sammenslåing som ikke er forankret i folkeavstemninger. Jeg vil jobbe for å reversere sammenslåingen mellom Vestfold og Telemark. Vi i Rødt vil stanse både kommunereformen og regionsreformen. I stedet må vi se på hvordan vi kan få gode tjenester og samtidig at det er nærhet til tjenester og politikere i hele landet.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– Hvis vi skal få folk til å velge bort bilen så å kollektivtilbudet bedres! Da trenger vi flere avganger og rimeligere priser. Vi vil også bygge opp gratis parkering utenfor byene og busstasjon i nær tilknytning til pakeringsplassene. Å øke parkeringskapasiteten utenfor bykjernen og samtidig bygge ned parkeringsplasser i byen vil gjøre det mindre attraktivt å kjøre bilen inn i byen. Det er også viktig å huske på bymiljøet når infrastruktur planlegges. Hovedtransportårer må i størst mulig grad legges utenom bykjernen. Rødt vil gi fullt fradrag for arbeidsreiser med kollektivtrafikk slik at det blir bedre å pendle kollektivt. Andre tiltak vi vil støtte er å bygge ut sykkelveier slik at flere velger sykkel. Vi synes bompenger er et dårlig virkemiddel for å redusere biltrafikk fordi dette er en skatt som rammer veldig usosialt.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Å få en ordning for kommuneøkonomien der Vestfold ikke kommer betydelig dårligere ut enn andre kommuner. I dagens inntektssystem for kommunene kommer kommuner i Vestfold dårligere ut enn tilsvarende kommuner i andre fylker. Det er urettferdig og det går ut over velferden til innbyggerne i Vestfold.