Normal

Røde Kors trenger deg

Hjelpekorpset har behov for flere beredskapsvakter, men håper samtidig at de aldri får bruk for dem.

Røde Kors orienterer seg på kart

Arkivfoto.

Foto: Maria Kommandantvold / NRK

Når det skjer alvorlige hendelser er det livsviktig å ha nok frivillige som stiller opp, og hjelper til. Nå ønsker Røde Kors deg som beredskapsvakt hvis det utenkelige skjer, skriver Sandefjords Blad.

– Bakgrunnen for at vi søker flere beredskapsvakter er at da kan vi kvalitetssikre de hjelperne vi har som bidrar i de større katastrofene, sier koordinator i Vestfold Røde Kors, Kjetil Brenna til NRK.

Les også: Fylkesmannen enig med Røde Kors

Alle kan bidra med noe

Dersom du melder deg som frivillig blir du stående på en varslingsliste over Røde Kors sine beredskapsvakter og blir kalt ut av politiet eller den kommunale kriseledelsen.

Selv om du kanskje ikke føler du har noe å bidra med er det alltid noe du kan gjøre.

Kjetil Brenna

Koordinator i Vestfold Røde Kors, Kjetil Brenna, håper mange melder seg som beredskapsvakt.

Foto: Linn Løkken / NRK

– Beredskapsvaktene trenger ikke noen spesiell kompetanse, for de skal ikke være tett på hendelsene. Det er det nødetatene, sammen med hjelpekorpset som er, sier Brenna.

Han forteller at typiske arbeidsoppgaver for beredskapsvaktene vil være transport, matforsyning til hjelpemannskapene, utlevering av tepper og ved dersom strømmen går, og vannforsyning om vannet skulle forsvinne et sted.

Klimarapporten, som kom i sommer, sier vi kan forvente seg oss mer ekstremvær, og Brenna mener det da er viktig å ha et godt samarbeid med nødetatene og beredskapsvaktene.

Én gang i året

Dersom man melder seg som beredskapsvakt sier man ja til å delta en gang i året, hvis ikke det skulle skje noe spesielt. Beredskapsvaktene blir kurset i blant annet førstehjelp. Ønsker man å være med mer en gang i året sier ikke Røde Kors nei til det.

I dag finnes det beredskapsvakter i Tønsberg, Horten, Tjøme og Svelvik. I tillegg har Sande akkurat har satt i gang. Brenna forteller at de har gode erfaringer, og er godt fornøyd med at det nå finnes ca. 150–200 stykker i Vestfold.

– Fylket er godt rustet dersom det skjer noe, sier Brenna.

Brenna sier det er veldig viktig å ha mange frivillige. Dersom det skjer en stor katastrofe, kan det være behov for hjelp i mange dager.

Det er også fullt mulig å si nei om det ikke skulle passe, selv om man har meldt seg som beredskapsvakt.

– Når man er på en beredskapsplan får man en tekstmelding når det skjer noe, og da svarer man på den om en kan stille opp eller ikke, sier Brenna.

Ta kontakt

Brenna oppfordrer alle som er litt interessert til å ta kontakt med sitt kommunale Røde Korskontor, eller distriktskontoret.

Det finnes også informasjon på Røde Kors sine nettsider.

Tirsdag 2. september klokka 18.30 er det et åpent møte i Røde Kors-huset i Rådhusgata 1 i Sandefjord. Der vil generalsekretær i Norges Røde Kors, Åsne Havnelid, vil gi en nærmere presentasjon om hva det vil si å være beredskapsvakt.