NRK Meny
Normal

Ro, ro.... på Borrevannet?

Horten Roklubb ønsker organiserte treninger på Borrevannet. De møter motstand fra idealister.

Borrevannet

Borrevannet ligger idyllisk til like ved Horten og innsjøen velsignet med Norges kanskje rikeste fugleliv. Horten Roklubb ønsker dispensasjon fra vernebestemmelsene slik at de kan driver organisert rotrening i sommermånedene.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

– Farlig. Det mener Horten roklubb om forholdene i Indre havn når båttrafikken er på det verste om sommeren.

Leder i Horten Roklubb

Cathrine Eriksen er leder i Horten Roklubb.

Foto: Privat

De har søkt Fylkesmannen i Vestfold om dispensasjon fra vernebestemmelsene for Borrevannet. Hensikten er å bruke deler av naturreservatet som treningsarena fra mai til august.

Et så godt som enstemmig kommunestyre i Horten (40 mot 1 stemmer) sa ja til roklubbens ønske. Men begge parter møter motbør fra dem som kjenner forholdene og fuglelivet i og rundt det naturskjønne vannet best.

– Dette er en svært dårlig idé. All trafikkøkning på Borrevannet vil få svært alvorlige konsekvenser, mener Henning A. Johansen. Han er formann i stiftelsen Borrevannets venner – en gruppe idealister som i mange tiår har observert, notert og loggført fugleaktiviteten på vannet.

Strider mot vernebestemmelser

– Borrevannet er Norges mest artsrike innsjø når det gjelder fugler. Totalt er 256 arter fugl registrert ved vannet, 110 arter hekker jevnlig. Forstyrrelser i form av robåter med følgebåt er ikke i tråd med formålet med naturreservatet og er i direkte strid med vernebestemmelsene, sier Johansen.

Horten Roklubb på sin side bestrider ikke at vern av fuglelivet og riktig skjøtsel av vannet er førsteprioritet, men har problemer med å se hvilke «svært negative konsekvenser» 1–3 timer trening daglig i disse månedene fører med seg.

– Omfanget er misforstått

– Vi ønsker å drive i pakt med de bestemmelsene som er for Borrevannet, og vi vil ikke bråke noe mer enn det som allerede er av lyd der fra før, sier leder i Horten Roklubb, Cathrine Eriksen.

Roklubben ønsker en liten flytebrygge og muligheten til å bruke en liten, miljøvennlig følgebåt. Beskjedne ønsker, ifølge klubben selv. De tror saken er gjenstand for en del misforståelser hva gjelder omfang.

Kommunestyret i Horten vedtok i oktober 2014 å sondere muligheten for etablering av et nasjonalt treningsanlegg på Borrevannet etter at Roforbundet luftet tanken under NM i fjor. Dét mener Horten Roklubb er både urealistisk og unødvendig. Ordfører i Horten, Børre Jacobsen, var ikke klar over at klubben ikke ønsket dette.

– Vedtaket kom i stand etter drøfting med sentrale krefter i forbundet, men når jeg nå hører at Horten Roklubb ikke ønsker dette, er det en smal sak for kommunestyret å eventuelt droppe videre sonderinger, sier Jacobsen til NRK.

Børre Jacobsen (H)

Ordfører i Horten, Børre Jacobsen, var ikke klar over at Horten Roklubb ikke støtter forslaget om nasjonalt treningsanlegg for roing på Borrevannet. Tanken ble luftet av krefter i Roforbundet under NM i 2014.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK