Jobber for mer rettferdig karaktersetting

– Elevene skal bli trygge på at karakteren de får her er lik som den de ville fått på en annen skole, sier rektor på Revetal ungdomsskole.

Revetal ungdomsskole

REVETAL UNGDOMSSKOLE: Grunnskolepoengene har økt for Revetal ungdomsskole, og Re kommune, siden de kom dårligst ut i Vestfold i 2014.

Foto: Camilla Bolling Muir

Re var i 2014 den kommunen som kom dårligst ut når det gjaldt grunnskolepoeng, eller karaktersnitt, på ungdomsskolenivå i Vestfold.

– Vi har fått en større trygghet i det å sette en standpunktvurdering, forteller rektor ved Revetal ungdomsskole, Mona Elisabeth Larsen.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at grunnskolepoengene på Revetal ungdomsskole har økt fra 37,7 i 2014, til 39,5 i 2016.

«Prosjekt sluttvurdering»

Siden 2015 har skolen deltatt i «prosjekt sluttvurdering» sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge, og skoler fra Nøtterøy og Horten.

Målet med prosjektet, som avsluttes til sommeren, er at skolene i fylket skal bli mer samstemte når det settes standpunktkarakterer i ungdomsskolen. Noe rektor ved Revetal ungdomsskole føler de allerede har blitt.

– Vi sitter igjen med den gode erfaringsdelingen vi har hatt mellom skolene i de ulike fagene. Der har vi diskutert vurderingspraksisen vår. Elevene skal bli trygge på at karakteren de får her er lik som den de ville fått på en annen skole.

Mona Elisabeth Larsen

FORNØYD: Rektor ved Revetal ungdomsskole, Mona Elisabeth Larsen, forteller at lærerne som har deltatt i prosjektet er fornøyde, men at skolen fortsatt har en vei igjen. Arkivfoto.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Helt avgjørende

Kristin Schjølberg er utviklingsveileder i Vestfold i Utdanningsdirektoratets regi. Hun har fulgt prosjektet tett, og mener riktig karaktersetting er ekstremt viktig for elevene.

– Det er helt avgjørende for all videre utdanning og yrkesliv.

Fagene norsk, kroppsøving og KRLE ble plukket ut når man skulle se nærmere på det å sette karakter.

– Idealet er at det skal bli likere og mer rettferdig. Slik at ikke lærerne skal drive med egen praksis med å sette karakterer på hver enkelt skole, men at det blir et kollektivt ansvar på alle skolene.

Stort fokus

Schjølberg tror det vil bli mye snakk om nettopp dette i tiden framover.

– Det er mye fokus på dette i stortingsmelding 28 som kom ut for kort tid siden. Så det blir nok et tema på de aller fleste skolene hvor dette med vurderingspraksis blir løftet opp.

Hun mener Fylkesmannen også har satt stort fokus på det samme.

– De har akkurat hatt en samling hvor alle skolene i Vestfold ble invitert. Her var også vurderingspraksis i skolen tema, avslutter Schjølberg.