Rettighetene til barn som er pårørende og syke styrkes

Lovendringene som trådte i kraft 1. januar styrker barnas rettigheter som pasienter og pårørende. – Barnas stemme er viktig, sier helseminister Bent Høie.

Barn på sykehus

ILLUSTRASJONSFOTO: Etter ny lovendring på nyåret vil barn sine rettigheter styrkes på flere fronter.

Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

– Det lovverket vi har hatt til nå har ikke vært tydelig nok. Barn har også en egen stemme innenfor helsetjenesten. Ingen beslutninger skal tas uten deg, det gjelder også barn, sier helseminister Bent Høie til NRK.

bent høie

HELSEMINISTER: Bent Høie er glad for at de nye lovendringene har trådt i kraft.

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

I de nye lovene har ikke lenger helsepersonell plikt til å informere foresatte når tungtveiende hensyn til barnet taler imot. Barna skal også bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne.

Dette gjelder helt fra barnet er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelp som angår dem selv. Dette gjelder senest fra barnet fyller sju år.

Disse lovendringene har vært etterspurt, ifølge Høie.

– Når det gjelder pasientens helsetjenester skal ingen beslutninger tas om deg eller uten deg, og dette gjelder også barn. Det har vært et sterkt engasjement fra organisasjoner som jobber med barn. Vi er veldig glade for å gjennomføre dette, sier Høie.

Ivareta barn i krisesituasjon

En annen lovendring er at helsepersonell har plikt til å ivareta barn som er søsken til alvorlig syke pasienter på lik linje med foresatte, noe leder for Helsesøstergruppen i Vestfold, Ida Sunneva Grotle synes er bra.

Ida Sunneva Grotle

Leder for Helsesøstergruppen i Vestfold, Ida Sunneva Grotle, mener det er viktig at barna sine stemmer blir hørt.

Foto: Privat

– Vi forebygger at søsken selv blir syke eller for seinvirkninger av å ha levd i en krisesituasjon, noe de ofte gjør. Vi kan støtte søsken som synes ting er litt utfordrende. På denne måten kan de komme seg gjennom det uten større hjelp.

Grotle forteller at barn kan selv bli syke, og senere bli pasienter om de ikke får den hjelpen de trenger. I et samfunnsperspektiv er det mye dyrere enn å forebygge, understreker hun.

Vil ha flere vaksinasjoner

Etter de nye lovendringene trådte i kraft er det heller ikke nødvendig at begge foresatte samtykker til vaksinasjon av sitt felles barn. Dette er for at flere barn skal bli vaksinert.

– Det er ikke denne konflikten vi møter mest av, men det hender. Som helsesøster er jeg en sterk tilhenger av vaksiner. Det er positivt at flere barn kan få vaksiner og at barnas stemme blir hørt, sier Grotle til NRK.