- Alle båthavner bør ha dette

Pensjonistene i Sandefjord har laget et renseanlegg som enkelt kan gjøre båtvasken mer miljøvennlig. – Nesten overalt spyles bunnstoffet og annen møkk rett ut i sjøen, sier de.

Renser båter med ny metode.

Renseanlegget hos Langestrand Båt- og Hobbysenter i Sandefjord er bygget på dugnad. Terje Johannessen og båtfører Christian Schanke er intervjuet i videoen.

Hver eneste dag møtes pensjonistene hos Langestrand Båt- og Hobbysenter.

Da et pålegg fra grunneieren, om å finne en miljøvennlig løsning for vasking av båtene, kom, la de hodene i bløt.

Resultatet ble en halvautomatisk løsning. En tralle fanger opp bunnstoffet og annet slam som renner ned og videre ned til en pumpe som er koblet til en slange. Først via to tanker og så via et sandfilter, før det renner ut i sjøen som friskt vann.

– Før spylte vi det rett ut i sjøen fra kaia her. Og det gjør man stort sett over hele landet, sier Terje Johannessen, en av dem som står bak anlegget.

Miljøvennlig

Tralle

Trallen samler opp slammet og sender vannet til et renseanlegg.

Foto: Fredrik Hansen / NRK

Med denne løsningen blir det langt mer miljøvennlig rundt marinaen, mener Johannessen.

– Det er tungmetaller i bunnstoffet, som skader miljøet rundt marinaen, sier han.

Christian Schanke, som fikk båten sin renset mens NRK var der, tror på løsningen.

– I Sandefjordsfjorden er det i hvert fall viktig, vi trenger ikke i tilføye sjøen noe mer, sier Schanke.

– Fantastisk

Marinbiolog Per Erik Schultze hos Naturvernforbundet, mener løsningen virker smart.

– Jeg synes det er fantastisk at de har gjort dette. Småbåthavnene er en hovedkilde til forurensing i havnene, så jeg håper at myndighetene, enten kommunene eller fylkesmannen, krever at utslippene stoppes. Hvis det lages en enkel og mobil pakke bør marinaene få dette på plass med en gang.

– All forurensning i sjøen er tross alt ulovlig, sier han.

– Viktig

Jotun er en av bedriftene som har bidratt med ressurser til et prosjekt som heter Ren marina. Den sandefjordbaserte malingsprodusenten har sett på løsningen og mener den er spennende.

– Det er viktig å få på plass slike løsninger for å bevare et levende båtliv, sier kommunikasjonsdirektør i Jotun Sverre M. Knudsen.

Prosjektet Ren marina har nå mistet sin offentlige støtte, noe Jotun beklager.

SE VIDEO ØVERST I SAKEN.