Normal

Rekordmye hummer etter fredning

Etter ni år med fredning rundt Bolærne i Oslofjorden, ser forskerne nå kraftig økning i hummerbestanden i området. Ikke bare er det mer hummer, den er også større.

Havforskningsinstituttets prøvefiske i verneområdet ved Bolærne viser mye og stor hummer. Forskerne mener fredning virker.

Vi er ute med forskere ved Havforskningsinstituttet som gjennomfører sitt årlige prøvefiske ved Bolærne. Der har hummerfisket vært stengt siden 2006. Hensikten med prøvefisket er å se hvordan fredningen påvirker bestanden. Allerede ved trekking av dagens første teine bryter jubelen løs.

9 hummer i én teine

Forsker Espen Moland Olsen med 40 cm lang hummer ved Bolærne.

Forsker Esben Moland Olsen viser fram en sjeldent stor hummer.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Det er jo et eventyr! Vi får to til fem hummer i hver teine her. Her har vi en som er 40 cm lang, det er sjeldent! Til sammenligning får vi i gjennomsnitt en halv hummer per teine i de områdene der det har vært lov å fiske. Dette skyldes helt klart fredningen, sier forsker Esben Moland Olsen.

– Særlig ser vi at hummeren trives godt der havbunnen har mange steinrøyser. Der har vi faktisk trukket 9 hummere i en teine.

I tillegg ser forskerne at eksemplarene her er vesentlig større enn dem man finner i områder der det drives vanlig hummerfiske. Dette er viktig fordi en betydelig andel stor og gammel hummer er nødvendig for å få bygd opp en god bestand.

Fem hummere fra en teine ved Bolærne

Fem hummer i én teine.

Foto: Fredrik Laland Ekeli / NRK

– Fredning virker

Dødeligheten blant hummer er høy fordi den fiskes hardt hver høst. Hummerbestanden langs norskekysten er kraftig redusert sammenlignet med 1950- og 60-årene, ifølge Havforskningsinstituttet. Forskerne ser nå at når man utelukker fiske i et område blomstrer bestanden veldig fort opp.

Vi får resultater nesten umiddelbart. Allerede etter ett år med fredning ved Bolærne så vi en tydelig økning i tettheten av hummer, sier Moland Olsen.

Betyr det at området snart kan åpnes igjen for vanlig fiske?

– Det er viktig at en fredning varer en god del år. Særlig med tanke på å få opp andelen av den store, voksne hummeren fordi den er mest fruktbar. Fredning har en effekt innenfor det spesifikke området fordi hummeren får et fristed.

I tillegg forventer man at disse fristedene produserer et overskudd av små hummer som etterhvert vil trekke ut til områdene rundt og etablerer seg der. Det vi vet er at når fisket begynner igjen, vil den bestandsøkningen vi ser her nå forsvinne ganske raskt.

Kart over fredningsområdet ved Bolærne

Blir du tatt for hummerfiske i dette området får du 15.000 kr i bot.

Foto: Philip Hofgaard / NRK