NRK Meny
Normal

Redusert optimisme i Vestfold

Næringslivet i Vestfold er mindre optimistisk i dag enn for ett år siden.

Byggeplass

Bygg og anlegg er den bransjen i Vestfold hvor fallet i fremtidsoptimisme er størst, viser undersøkelsen fra NAV.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

For 20. året på rad har NAV foretatt en landsdekkende undersøkelse blant bedrifter og offentlige etater. Den viser at 20 prosent av bedriftene forventer å ansette flere det kommende året, mens 11 prosent av dem forventer å ha færre ansatte om ett år.

– For de aller fleste næringene er det mindre optimisme i år enn det var i fjor, forklarer fylkesdirektør i NAV, Trine Heibø Holm.

Unntaket er finans-, eiendomsdrift og forretningsmessig tjenesteyting samt offentlig og privat tjenesteyting. Der er bedriftene mer optimistiske. For alle andre næringer er det redusert optimisme. Særlig har det vært en stor reduksjon innen bygg og anlegg.

I Vestfold er 1068 virksomheter i privat og offentlig sektor kontaktet og 83 prosent av disse svarte.

Kunne hatt 900 flere ansatte

Sykepleiere

Størst er behovet for sykepleiere ifølge undersøkelsen til NAV.

Foto: Åse Liserud / Scanpix

Bedriftene mangler kvalifisert arbeidskraft. Ifølge bedriftene selv kunne de hatt 900 flere ansatte. I fjor var det tilsvarende tallet 1100.

– 13 prosent av bedriftene sier de har rekrutteringsproblemer. 8 prosent sier de ikke får ansatt folk, sier Trine Heibø Holm.

Vanskeligst er det å få tak i sykepleiere, salgsmedarbeidere, betongmedarbeidere, kokker, tømrere og snekkere.

– Også ser vi en annen endring fra i fjor. Det er færre som melder om problemer med å få tak i ingeniører. Sjåfører har alltid ligget høyt oppe, men har nå har falt ut av 10 på topplista over de mest ettertraktede yrkene, forteller Holm.

Færre ansettelser

Fylkesdirektør i Nav Vestfold Trine Heibø Holm

Fylkesdirektør i NAV Vestfold, Trine Heibø Holm.

Foto: Ola Walberg / NRK

Nav har spurt bedriftene hvor mange ansatte de forventer å rekruttere i løpet av det nærmeste året.

Til sammen forventes det at ca. 7.700 nye medarbeidere vil bli rekruttert. Dette er fordelt med ca. 4.700 som må erstattes som følge av at noen slutter i bedriften og ca. 3.000 for å øke bemanningen.

Antall forventede rekrutteringer i årets undersøkelse utgjør en reduksjon med 10 prosent fra tilsvarende tall i fjor.

De fleste ansettelsene vil finne sted innen offentlig og privat tjenesteyting og varehandel, hotell og restaurant.

I offentlig og privat tjenesteyting vil kun 13 prosent av rekrutteringen gå med til å øke antall ansatte, mens tilsvarende tall for samtlige næringer er 39 prosent.

Mindre interesse for utenlandsk arbeidskraft

Det har også vært en liten nedgang i bedrifter som kan tenke seg å rekruttere ansatte fra utlandet.

14 prosent av bedriftene svarer i undersøkelsen at de kan tenke seg å rekruttere fra utlandet og det er 2 prosentpoeng færre enn i fjor.

Lavere interesse for å rekruttere fra utlandet henger sannsynligvis sammen med noe mindre rekrutteringsproblemer i år.

Størst er interessen innen primærnæringene med 26 prosent av bedriftene. Ellers svarer 16 prosent av bedriftene i industrien at dette kan være interessant.

Lavest interesse er det innen offentlig og privat tjenesteyting med 10 prosent.