NRK Meny
Normal

Redd for sikkerheten

Nå bygges det ny gang- og sykkelsti i Sandefjord. På grunn av innskrenkninger kommer det sterke reaksjoner fra lokale hold.

Martin Haraldsen

Martin Haraldsen er bekymret for sikkerheten på den nye gang- og sykkelstien på Framnesveien i Sandefjord. Her viser han den kommende innsnevringen ved Kystlagets hus.

Foto: Susann Rismyhr / NRK

Det er den engasjerte Sandefjordsmannen, Martin Haraldsen, som mener kommunen ikke bygger en forsvarlig gang- og sykkelsti på Framnesveien i Sandefjord.

Les også:

Omstridt murhus

Stien skal bygges på veien ovenfor Kystlaget og Gaia sine lokaler. Der har Kystlaget et murhus som går helt opp på opp til grøftekanten.

– Kystlaget ville ikke rive det huset for det betyr mye for dem. Så forslaget fra kommunene da ble å bygge gang- og sykkelstien helt inn til husveggen. Da blir veien altfor smal, forteller Haraldsen. Som selv er engasjert i Gaia.

Murhuset gjør at den delen av gang- og sykkelstien som går forbi det, blir snevret inn til to og en halv meter. Resten av den totalt nesten 130 meter lange strekningen har en bredde på tre og en halv meter.

– Stien vil da snirkle seg langs husveggen og gjør det vanskeligere for bilistene som kommer fra sentrum å se for eksempel barn som leker ved hjørnet av huset. I tillegg er taket lavt, og høye mennesker kan få problemer, fortsetter Haraldsen.

– Burde være fire meter

Kyslaget veibygging Framnesveien

Et fortau skal normalt ha en bredde på tre meter. Ved dette murhuset blir bredden to og en halv. – Forsvarlig, sier ingeniør, Øyvind Karlsen, i Sandefjord kommune.

Foto: Martin Haraldsen

I veinormalen, som Statens vegvesen må følge når de bygger vei, står det at dersom en gang- og sykkelsti med fortau brukes av 15 til 50 gående og 50 til 100 syklende per time skal bredden på stien være fire meter.

– Denne strekningen fyller de kravene. Veinormalen skal ta hensyn til et 20 års perspektiv. Det er mye trafikk på denne veien i dag, med boligstrøk, skole og barnehage. I tillegg er området under utbygging. Hele strekningen er egentlig for smal, i hvert fall innskrenkningen ved murhuset, mener Haraldsen.

Les også:

– Den er forsvarlig

Overingeniør i Planavdelingen i Sandefjord kommune, Øyvind Karlsen, har arbeidet med prosjektet. Han sier det lå i forslaget at murhuset skulle rives.

Men de valgte å la huset stå etter lange politiske diskusjoner. Det førte til det måtte skje en innsnevring ved murhuset.

– Det betyr at fortauet blir noe smalere. Bredden ligger på to og en halv meter og er absolutt en forsvarlig løsning, sier Karlsen.

– Forsvarlig også rundt kantene på huset?

– Etter min oppfatning er det det. Det blir også satt opp et rekkverk langs husveggen for at folk ikke skal treffe taket. I tillegg vil det bli satt opp kantstein mot veibanen som har en høydeforskjell på 16 centimeter.

Den løsningen som er på Framnesveien er også å finne flere steder.

Slaget tapt

Kystlaget murhus Framnesveien

Ved dette murhuset blir gang- og sykkelstien innsnevret med i hvert fall en meter. – Uforsvarlig, mener Sandefjordsmannen Martin Haraldsen.

Foto: Martin Haraldsen

Haraldsen tar selvkritikk for at ikke han eller noen av de andre i Gaia eller Kystlaget gikk tidligere inn i prosjektet for å uttrykke bekymring. Nå håper han bare på at det ikke skjer noe alvorlig på strekningen.

– Veien blir som den blir nå. Det er dumt. Det ender nok med at murhuset må rives om noen år da de finner ut at det ikke er forsvarlig, avslutter Sandefjordingen.