NRK Meny
Normal

– Den mest klimafiendtlige løsningen

SV og Naturvernforbundet mener det ville vært best å ruste opp ferjetilbudet.

Mulig hengebru mellom Jeløy og Horten

Illustrasjonsbilde: Mulig hengebru mellom Jeløy og Horten.

Foto: SWECO

Konseptutvalget for kryssing av Oslofjorden foreslår en veiforbindelse mellom Moss og Horten, samt en bru ved Hurum eller et nytt løp i Oslofjordtunnelen.

Det vekker sterke reaksjoner hos Naturvernforbundet og Vestfold SV.

Lars Egeland

Lars Egeland, leder i Vestfold SV.

Foto: NRK

– Vegvesenet har anbefalt det alternativet som er mest klimafiendtlig, som øker trafikken mellom Horten og Moss kraftig. Løsningen koster 35- 60 milliarder kroner. Vegvesenet sier at alternativet kan føre til 45.000 nye krysninger over fjorden, men det er basert på at det ikke tas inn bompenger, sier Lars Egeland, leder i Vestfold SV og tidligere stortingsrepresentant.

Han tror ikke noen av de politiske partiene vil klare å finansiere denne kostnaden uten å kreve inn bompenger.

– Da sier vegvesenet at nytten plutselig faller til det halve, for dette vil være et prosjekt som koster mange ganger prisen for å ta ferja i dag, sier Egeland.

Les også:

Vil ha forbedret ferjetilbud

Ifølge Vegvesenet er et forbedret ferjetilbud mellom Horten og Moss klimamessig det beste alternativet på lang sikt. Likevel anbefaler de en veiforbindelse her, fordi de mener det gir best samfunnsnyttig verdi, og fordi det knytter byområdene tettest sammen.

Vestfold SV og Naturvernforbundet mener det ville vært best å ruste opp ferjetilbudet.

– Og i tillegg innføre elektrisk drevne ferjer, slik at man får bort utslippene fra dagens ferjetrafikk, sier Lars Haltbrekken, leder av Naturvernforbundet.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforundet.

Foto: Kristine Hirsti/NRK

Dette har Anders Jordbakke i Statens vegvesen innvendinger på.

– Per i dag er ikke slike ferjer noe godt tilbud på strekninga Horten-Moss, men det er umulig å forutsi fremtidens teknologi. Kanskje vil slike ferjer bli lønnsomme, sier han, som er prosjektleder for konseptvalgutredningen.

En bru eller tunnel mellom Horten og Moss vil øke CO2-utslippene med opp mot 30.000 tonn i året. Det tilsvarer de årlige utslippene fra 13.000 privatbiler.

– Ikke lagt avgjørende vekt på miljø

– Noe av det vi er mest skuffet over, er at vegvesenet ikke har sett mer på hvordan de skal få flyttet godstrafikken fra vei og over på jernbane. Det var et viktig spørsmål da de startet arbeidet med utredningen, sier Haltbrekken.

Jordbakke vedgår at konseptet vegvesenet anbefaler innebærer at noe gods vil bli flytta fra sjø og jernbane over til vei.

– Og det går jo imot et av målene i Nasjonal transportplan. Når vi snakker om muligheten for å få mer gods over på jernbane, vil en jernbanekryssing over Oslofjorden gi veldig liten effekt så lenge godsterminalene ligger der de gjør i dag.

Jordbakke sier at Vegvesenet ikke la avgjørende vekt på hvilket konsept som var mest miljøvennlig da de kom med anbefalinga si.

– Men vi har synliggjort hvilke konsekvenser alle konseptene ville hatt på miljøet.