Reagerer på forslag til nytt regelverk

I fjor lovet myndighetene å be om et enklere regelverk for historiske skip. Nå er nytt forslag kommet, uten at stiftelsen bak vikingskipet Saga Oseberg jubler av den grunn.

Vikingskipkopien Saga Oseberg

Vikingskipet Saga Oseberg har sitt faste tilholdssted på Vikingodden i Tønsberg. Forslag til nytt regelverk for slike historiske skip, er nå ute på høring.

Foto: John-André Samuelsen

– Vi er verken Color Line eller Bastøferga. For oss er nødutgangene på hver side av skipet, og det er 90 centimeter ned til havoverflaten, sier høvedsmann Tor Øydvin om bord i Saga Oseberg.

De ansvarlige for vikingskipet i Tønsberg mener Sjøfartsdirektoratets forslag til nytt regelverk for historiske skip er en blåkopi av hva som gjelder for store passasjerskip.

Blant annet kreves det at de historiske båtene utstyres med nødflåter og krav om termiske redningsdrakter til alle.

Siden skipet ble sjøsatt i 2012, har det blitt brukt til blant annet opplevelsesturer for skoleklasser og foreninger. Stiftelsen bak frykter at dersom forslaget blir vedtatt, vil det virke ødeleggende for kystkulturen langs hele kysten.

– Hele miljøet vil forvitre. Det får konsekvenser for hele kystmiljøet, mener Øydvin.

– Vi mener at dette er en forenkling av regelverket, men jeg har respekt for at stiftelsen ser annerledes på det. Det er viktig at de kommer med innspill til regelverket før det blir vedtatt. Disse reglene vil gjelder for flere fartøy en deres, sier Dag Inge Aarhus, kommunikasjonsdirektør i Sjødirektoratet.

Lovte å be om et enklere regelverk

I fjor vår slo Sjøfartsdirektoratet fast at historiske skip, som vikingskipskopien Saga Oseberg, skulle regnes som et passasjerskip ved frakt av blant annet skoleklasser og foreninger. Bakgrunnen var blant annet en ny forskrift om skipsfart som ble iverksatt 1. januar 2017.

Kravene fra direktoratet omfattet også da redningsflåter og termiske redningsdrakter.

Dette skapte fortvilelse og frustrasjon i stiftelsen som står for driften av skipet, og klage ble sendt. Da lovte den daværende næringsministeren, Monica Mæland, å be Sjøfartsdirektoratet om et enklere regelverk.

– Jeg vil be Sjøfartsdirektoratet lage enklere regelverk for historiske skip innen neste år, sa hun da.

Forslaget til nytt regelverk er nå kommet, men stiftelsen bak vikingskipet synes ikke det er blitt enklere.

Torsdag denne uken gjorde Sjøfartsdirektoratet en sikkerhetssjekk av Saga Osberg, og stiftelsen får midlertidig tillatelse til å seile i påvente av det nye regelverket.

Tror på en enklere løsning

Nestleder i transportkomiteen, Morten Stordalen fra Vestfold Frp, antyder at det kan finnes en løsning. Han understreker at sikkerhet til sjøs er viktig. Men:

– Denne typen skip er en robåt, og jeg tror alle er enige om at vi må kunne lempe på regelverket.

Stordalen sier at han har en klar forventning om at Næringsdepartementet klarer å lage en forskrift som ivaretar interessene til Saga Oseberg.

Høringsfristen for det nye forslaget fra Sjøfartsdirektoratet går ut 15. mai.

NRK gjør oppmerksom på at saken er endret etter at den først ble publisert. Det ble da skrevet at et av kravene til skipene var nødutganger. Dette stemmer ikke, og feilen er rettet.