Re ga mest til TV-aksjonen

Innbyggerne i Re ga mest til TV-aksjonen blant kommunene i Vestfold, da aksjonen ble avsluttet ved midnatt. Deretter fulgte Hof, Lardal og Andebu. I Re ga innbyggerne i snitt 59 kroner, viser den foreløpige oversikten. Landsgjennomsnittet er 42 kroner per innbygger. Pengene fra årets aksjon går til Røde Kors og skal gi livsviktig hjelp til mennesker i områder med krig og konflikt.