NRK Meny
Normal

Raser mot denne brosjyren

Brosjyren som er sendt ut i forbindelse med sammenslåingen av Stokke, Andebu og Sandefjord skaper debatt.

Slik er forsiden på brosjyren som er sendt ut til innbyggerne i SAS-kommunene.

Slik er forsiden på brosjyren som er sendt ut til innbyggerne i SAS-kommunene.

Foto: Faksimile Sandefjord kommune

Nylig fikk innbyggerne i Stokke, Andebu og Sandefjord en brosjyre i postkassa med informasjon om hvordan de tre kommunene skal bli til én.

Arbeiderparti-politiker i Sandefjord, Birgit Pettersen, er svært lite imponert over det som dumpet ned i postkassa.

– Ikke nok informasjon

– Brosjyren består av åtte sider. Nesten fem av sidene består av bilder og en quiz, og så brukes tre sider til tekst. Jeg hadde sett for meg at det skulle være mye bredere informasjon om konsekvensene av kommunesammenslåingen, det gjelder både det positive og det negative. Jeg kan ikke skjønne annet enn at vi som er folkevalgte er tjent med å involvere innbyggerne mer i en slik prosess, sier hun.

De tre kommunene skal ha sammenslåingsspørsmålet opp til politisk behandling i begynnelsen av januar. Dersom alle er enige blir søknaden sendt til kommunaldepartementet i løpet av februar.

– En knapp måned før avgjørelsen skal tas blir denne lille brosjyren sendt ut. Den inneholder ikke tilstrekkelig informasjon. Bred informasjon må til for at disse innbyggerne skal kunne være i stand til å mene noe. Jeg mener man proaktivt og fortløpende burde gitt god og bred info om prosessen i seg selv og ikke overlate det til media, sier Pettersen.

Birgit Pettersen

Birgit Pettersen (Ap) mener brosjyren kommunen har delt ut er for dårlig.

Foto: Privat

Viser til internett

Ordfører i Sandefjord, Bjørn Ole Gleditsch, forteller at hensikten med brosjyren er å vekke interesse blant innbyggerne.

– Vi har prøvd å avveie hvor mye informasjon vi skal gi for at det skal være interessant for innbyggerne å se på det. Hovedhensikten med denne brosjyren er ikke å gi svar på alle mulige fordeler og ulemper ved en eventuell kommunesammenslåing, det er å få opp interessen for folkemøtene og den politiske prosessen som kommer nå, sier Gleditsch, og legger til:

– I brosjyren henvises det også til kommunens hjemmesider for den som vil vite mer, der ligger alle referater og utredningsdokumenter som gir svar på mye av det Pettersen etterspør.

– Lite demokratisk

Pettersen mener det er lite demokratisk å forvente at innbyggerne selv henter informasjon på nettet.

– For meg virker det som om at man vil i mål fortest mulig uten å ta seg tid til å forankre dette godt nok. Jeg kan ikke begripe at man kun bruker tre sider på å forklare konsekvensene av det som sannsynligvis blir den største endringen av kommunestruktur i vår levetid.