Statens vegvesen rådløse etter fem tunnel­ulykker på fem uker

– Vi bruker alt vi har av tiltak for å unngå ulykker. Nå er verktøykassa vår bortimot tom, sier Tore Kaurin i Statens vegvesen.

Ulykke ved Bringåkertunnelen

TUNNELARBEID: Det har vært flere ulykker på E18 etter at Statens vegvesen startet utbedringer av tunnelene nord i Vestfold. Søndag skjedde det to ulykker i Bringåkertunnelen.

Foto: Vestfold interkommunale brannvesen

Fem påkjørsler bakfra på fem uker er status etter at Statens vegvesen begynte å utbedre Botnetunnelen og Bringåkertunnelen på E18 i Holmestrand 1. august.

Nesten alle ulykkene har skjedd søndag ettermiddag eller kveld i Bringåkertunnelen.

Avdelingsdirektør Tore Kaurin i Statens vegvesen synes det er trist at det skjer så mange ulykker, men sier det heldigvis er få personer som har blitt alvorlig skadet.

– Det har stort sett vært skader på bilene, men det er ille at det skjer så mange ulykker, sier Kaurin.

Mange ulykker ved tunnelarbeid

Statens vegvesen startet utbedringer av tunnelene på E18 høsten 2016. Siden da har det vært mange ulykker, og ulykkene har fortsatt å komme når arbeidet på nye tunneler igangsettes.

Søndag ble E18 stengt etter to ulykker ved Bringåkertunnelen. Dette til tross for at vegvesenet har satt inn flere tiltak for å få bilistene til å senke farten. Nå vet de ikke hva de kan gjøre for å hindre flere ulykker.

– Vi har satt ned hastigheten og snevret inn fra to til en kjørebane. Vi markerer hvor fort bilistene kjører på lysende tavler og samarbeider med politiet, likevel er ikke sjåførene oppmerksomme på farten og kjører inn i bilene foran. Nå er verktøykassa vår bortimot tom, sier Kaurin.

– Ta ansvar

Hastigheten på E18 gjennom Vestfold går i 110 kilometer i timen, men er satt ned til 60 kilometer i timen der Statens vegvesen har tunnelarbeid.

Ifølge vegvesenet er bilister for dårlige til å beregne avstanden når hastigheten settes ned og det blir kø ved tunnelene. Kaurin sier sjåførene må være mer oppmerksomme.

– Det handler om avstand til dem som kjører foran. Det handler om å være oppmerksom og ikke fikle med mobilen. Vi kan ikke stoppe arbeidet. Her må trafikantene ta et større ansvar, sier Kaurin.

Nødetatene møtes

Ifølge tunnelforskriftene skal lys, ventilasjon, nødutganger o.l. sjekkes og utbedres jevnlig. Arbeidet på tunnelene i Vestfold skal være ferdig i april 2018. Nå ber Kaurin bilistene skjerpe seg den tiden som gjenstår av tunnelarbeidet.

– Ja, det er det jeg lander på. Jeg kan ikke forstå annet enn at veldig mye av dette handler om sjåførene, sier han.

Likevel skal Statens vegvesen møte representanter for politiet, brannvesenet og ambulansetjenesten fredag denne uka for å finne løsninger på hvordan ulykkene kan forhindres og hvordan de kan rydde ulykkesstedene raskere, slik at de unngår å stenge E18.