Grunneiere visste ikke om næringsutvikling på egen eiendom

Grunneiere i Re føler seg ført bak lyset. En utbygger og kommunen planlegger et nytt næringsområde på 600 mål uten at grunneierne er informert.

Store protester mot nytt næringsområde i Re kommune

Intervjuet i saken er: Preben Fossaas, en av de berørte grunneierne, Erling Westbye, daglig leder Haugan Næringspark AS og Inger Kristensen, kommuneplanlegger.

Det er fire grunneiere og noen naboer som alle blir berørt av utbyggingsplanene

Felles for dem alle er at de er kraftig mot og at de ikke visste noen ting før ny kommunedelplan ble sendt ut på høring.

– Nei, overhodet ikke. Vi er sterkt kritiske og krever at hele ideen og planen blir trukket tilbake, sier Preben Fossaas, en av de berørte grunneierne.

Utbygger er Haugan næringspark. De råder allerede over 100 mål med industritomt nær E18. Nå ønsker de å omregulere ytterligere 600 mål til næringsvirksomhet.

Utbygger disponerer en landbrukseiendom på 300 mål og i et innspill til kommunen tilbake i 2012 skriver utbygger at også de andre grunneierne ønsker området omregulert.

En enighet det er sterkt uenig om.

– I flere år har det rullet og gått i kommunen uten at vi har fått påvirke noe, sier Fossaas.

Muntlige avtaler

Da vi møter utbygger mener han at de andre grunneierne feiltolker størrelsen på planene.

Han mener også at det er inngått muntlige avtaler på forhånd:

– Det er en vi har muntlig avtale med, som har bekreftet at vi har en avtale, sier Erling Westbye, daglig leder Haugan Næringspark AS.

Ny sak

Skandaløs saksbehandling sier de berørte, en helt annen sak, sier kommunen.

– Det er et element av tillit når vi får innspill til kommuneplanen, så vi har behandlet det som et felles innspill. Når vi nå får nye innspill må vi behandle saken på nytt, det blir jo en helt annen sak, sier Inger Kristensen, kommuneplanlegger.