Prosjekt skoletrett ungdom

Det skal ikke så mye til for å hindre at ungdom dropper ut av skolen.

Elever

Illustrasjonsfoto.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Skoletrett ungdom blir på skolebenken bare de får litt oppmerksomhet.

Det kommer frem i en evaluering av  "Losprosjektet" der elever i Holmestrand og på Nøtterøy har fått ekstra oppfølging for å få dem til å fullføre skolegangen.

Lykkes bedre

Fra i sommer fikk elever på Nøtterøy og i Holmestrand som stod i fare for å droppe ut, ekstra oppfølging i form av en egen kontaktperson. John Syse, høyskolelektor  på Høgskolen i Vestfold, har evaluert prosjektet, og ser gode resultater.

- Det lille vi har sett med de 20-25 elevene som har vært med i prosjektet er at de har fått et mindre skolefravær, tryggere skoletilværelse, og de har prestert bedre på skolen, sier Syse.

Han sier at de også har sett at de som har slitt med sisteåret på ungdomsskolen har lykkes og klart å gå over til videregående skole.

Små tiltak

Han tror ekstra oppmerksomhet er hovedgrunnen til at elevene gjør det bedre.

- Det er noen som har sett dem og tatt litt tak i de problemene de har i forhold til skolefravær og skoleprestasjoner. Noen har også blitt litt med skolearbeid og noen som har blitt fulgt opp på fritiden, sier Syse.

Syse er glad for at disse tiltakene har vist seg å være nok til å hjelpe elevenel.

- Dette viser at det mulig å utrette mye med små tiltak, sier Syse.