Pris til Marinemusikken

Marinemusikken får, sammen med de andre korpsene i Forsvarets musikk, Kulturrådets ærespris. – Forsvarets musikkorps har hatt en uvurderlig betydning for norsk kulturliv gjennom 200 år. De fem profesjonelle musikkorpsene spiller en sentral rolle i norsk kulturliv på mange områder, heter det i rådets begrunnelse. Prisen er på 600.000 kroner.

Kongelige norske marines musikkorps
Foto: Forsvaret