NRK Meny
Normal

Politileder kaller politiker illojal og utidig

Kraftsalven kommer fra leder av Norges Politilederlag i Vestfold og Telemark, Petter Aronsen. I en kronikk retter han kraftig skyts mot nestleder i justiskomiteen Anders Werp (H).

Petter Aronsen

SKARP KRITIKK: Petter Aronsen, leder i Norges Politilederlag i Vestfold og Telemark, er svært kritisk til det han kaller lobbyvirksomhet og utidig politisk press fra nestleder i justiskomiteen, Anders Werp, i saken om lokalisering av hovedsetet for Sør-Øst politidistrikt.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Saken gjelder plassering av hovedsetet for det nye politidistriktet sørøst bestående av Vestfold, Telemark og Buskerud. Fylkene slås sammen 1. januar 2016.

Politidirektoratets (POD) foreløpig forslag er Drammen, det ble kjent 5. oktober. Men, kampen er ikke over. Leder i Norges Politilederlag i Vestfold og Telemark, Petter Aronsen, mener Buskerud-politiker og nestleder i justiskomiteen, Anders Werp fra Høyre, har blandet seg utidig inn.

Politihuset i Drammen

FORETRUKKET: Drammen er Politidirektoratets foreløpige valg hovedsetet for det nye politidistriktet Sør-Øst.

Foto: Knut Skyllingstad / NRK

Werp tilbakeviser påstander

Werp var saksordfører for politireformen i Stortinget, og da denne ble vedtatt 10. juni i år, sa samtidig politikerne fra seg muligheten til å mene noe om hvor hovedsetene skulle ligge. Det skulle ene og alene være PODs beslutning.

– Werp gikk i bresjen for stortingsvedtaket. Da ryddet han samtidig vekk all politisk motstand på Stortinget for hans ønske om å legge hovedsetet til Drammen, mener Aronsen, som selv er klar på at Tønsberg er det beste alternativet.

Werp på sin side, mener han har opptrådt ryddig.

– Jeg har pekt på noen fordeler jeg ser ved Drammen, det har jeg kommunisert klart og tydelig i det åpne rom. Jeg, og alle mine kollegaer, har et ønske om at beslutningene som blir fattet på et best mulig og opplyst grunnlag. Det har vært min arbeidsform i denne prosessen, en helt legitim arbeidsform, mener han.

Anders B. Werp

SVARER PÅ KRITIKKEN: Anders B. Werp er nestleder i justiskomiteen på Stortinget og representant fra Buskerud.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Tross vedtak om ingen politisk innblanding, fikk POD i juni et nytt kriterium fra justisdepartementet. Mulighetene for samlokalisering av nødsentralene vegg-i-vegg skulle vektlegges. Det eneste stedet i landet som oppfyller kriteriet er Drammen.

– Dette er et kriterium som er skreddersydd for Drammen, mener Aronsen, som ikke vil si direkte at det er Werp sitt verk.

– Illojalt overfor Stortinget og kollegaer

I en artikkel i drammensavisen Dagsavisen Fremtiden, er Aps stortingsrepresentant Lise Christoffersen fra Drammen sitert på at hun ber Werp bruke sine uformelle bakkanaler og minner samtidig om at det er regjeringspartiene som styrer Justisdepartementet.

– Det er rimelig spesielt at en stortingsrepresentant, i full offentlighet, sier til en annen representant; bruk bakkanalene. Det er det motsatte av å jobbe åpent og transparent. Det er ikke bare illojalt overfor Stortingets beslutning, men også overfor hans stortingskollegaer, mener Aronsen.

Werp er fornøyd med hvordan han og hans stortingskollegaer er sitert i media generelt, og tilbakeviser Aronsens påstander om aktiv lobbyvirksomhet og "gutteklubben grei-beslutninger", som Aronsen kaller det i sin kronikk.

– Det er ingen tvil om at det er politidirektøren som skal fatte beslutningen, det har jeg vært veldig tydelig på både i Stortinget og i alle mine møter. Jeg har ikke hatt noen kontakt med noen i beslutningsprosessen, og ikke spilt på noen bakkanaler i denne saken – i det hele tatt, slår Werp fast.

Forslaget er nå ute på høring fram til 17. november.