NRK Meny
Normal

Pilotstudent saksøkte skolen

Han hadde betalt nær en million kroner for utdanningen da han strøk på samtlige eksamener og måtte starte utdanningen på ny dersom han skulle bli flyger.

Pilotstudenter

AVSLUTTET ELEVFORHOLDET: Etter at pilotstudenten hadde strøket i samtlige fag og eksamener etter gjentatte forsøk valgte flyskolen å avslutte elevforholdet. Foto: ILLUSTRASJONSBILDE

Foto: Photographer: Jarle Foss

Saken var nylig til behandling i Sandefjord tingrett hvor Pilot Flyskole AS ble frifunnet. Dermed må pilotstudenten betale ytterligere 288 982 kroner for sakskostnadene til flyskolen.

Strøk i ni av ti fag

Marerittet for pilotstudenten startet en sensommerdag i 2010 da han tok kontakt med Pilot Flyskole AS.

Han hadde et ønske om å bli profesjonell flyger og bestemte seg for å starte utdanningen i slutten av august.

Første gangen pilotstudenten skulle opp til teorieksamen i seks fag strøk han. Noen måneder senere gjorde han ett nytt forsøk på åtte nye eksamener hvor han bestod i fem og strøk i tre fag.

I mars 2012 gikk han opp til eksamen i de ni fagene han tidligere hadde strøket i, uten å bestå noen. Et tilsvarende forsøk ble gjort på sommeren, hvor han bestod ett av ni fag.

Brukte opp eksamensforsøkene

Mannen gav seg ikke til tross for all motgang og bestod til slutt tre skoletentamner i august 2012.

Han ble deretter meldt opp til eksamen i september men strøk i samtlige fag. Dermed hadde han brukt opp alle fire eksamensforsøk i disse tre fagene, og skolen avsluttet dermed elevforholdet.

På dette tidspunktet skal pilotstudenten allerede ha brukt 940.000 kroner på all undervisning inkludert ekstraundervisning.

Da hadde han 153 ubenyttede fly- eller simulatortimer som inngikk i det ordinære studieløpet.

Ble frifunnet

Pilotstudenten hadde under hovedforhandlingene i retten startet flyverutdanning ved en ny skole i Øst-Europa.

Han saksøkte Pilot Flyskole AS fordi han mente at skolen hadde misligholdt studentavtalen ved å ikke initiere en avslutning for utdanningen hans, og for å ha tatt betalt for ekstraundervisningen uten at han fikk benytte seg av sine forhåndsbetalte flytimer.

Ifølge dommen er retten overbevist om at skolen ikke var trygg på at pilotstudenten skulle overholde flysikkerheten, som blir regulert av offentligrettslige lover og forskrifter.

Pilot Flyskole AS ble frifunnet og pilotstudenten er dømt til å betalte saksomkostningene på 288 982 kroner.