NRK Meny
Normal

Frykter kaos ved katastrofer

Fylkesmannen inviterer kommunene til felles beredskap ved katastrofer i Vestfold. – Redningsmannskapene har ikke god nok ledelse ved større, langvarige hendelser.

Brann Ramnes

IKKE GOD NOK LEDELSE: Dersom det skulle skje en hendelse lik brannen i Lærdal i Vestfold, mener fylkesmannen at beredskapsfolkene vil stå uten en godt nok trenet ledelse. Derfor inviterer fylkesmannen til felles beredskap ved katastrofer.

Foto: Stener Kalberg

Det sier Jan Helge Kaiser, beredskapssjef hos Fylkesmanenn i Vestfold, til NRK.no.

Ifølge fylkesmannen kan redningsmannskapene i Vestfold stå overfor kaos dersom en større katastrofe skulle oppstå, fordi arbeidet da ikke vil ha en felles koordinert ledelse.

Derfor inviterer fylkesmannen nå alle kommunene med på et statlig finansiert og organisert pilotprosjekt om felles beredskap, skriver Tønsbergs Blad. Invitasjonen kommer fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og beredskap (DBS). Ifølge Kaiser har trusselsituasjonen Vestfold står ovenfor endret seg de siste tre-fire årene.

– For eksempel har det vært mer ekstremvær i form av ras og flom de siste råene. Over tid utfordrer det kommunenes evne til å håndtere store hendelser, fordi slike hendelser gjerne pågår over flere dager og over et stort geografisk område. De er av en helt annen karakter enn hendelsene brannressursene og andre redningsaktører vanligvis står overfor, og må derfor ledes på en helt annen måte. Lederfunksjonen ved slike hendelser i Vestfold trengs å styrkes, sier han.

Storbrannen i Lærdal i fjor er et eksempel på en slik hendelse.

Nei fra Sandefjord

– Det viktigste andre har lært etter hendelser som Lærdal-brannen, er et behov for å styrke den regionale stabs- og lederkapasiteten. Det bør vi i Vestfold ta lærdom fra, sier Kaiser.

Han sier at Fylkesmannen selv kan velge hva som skal inngå i pilotprosjektet.

– Et fylkesbrannvern kan være ett av flere pilotprosjekter vi kan etablere, men det har Sandefjord kommune sagt blankt nei til. Brann og redning er en kommunal oppgave. Vi respekter at kommunene selv vil velge hvordan de vil løse og ivareta den oppgaven, men Fylkesmannen er avhengig av at alle kommunene og brannvesenene er med for å få til et pilotprosjekt om et fylkesbrannvern, sier han.

Kaiser understreker at pilotprosjektet også kan dreie seg om et samarbeid over fylkesgrensene.

Hvis ikke Vestfold-kommunene vil være med i pilotprosjektet, går muligheten til noen andre, ifølge DSB. Det skriver Tønsbergs Blad.

Kort svarfrist

Kaiser sier at fylkesmannen må svare på invitasjonen fra DSB innen 1. juni.

– Men vi har bedt kommunene om å svare innen midten av mai. Vi ikke har fått noen garanti om statlig finansiering, men mulighetene er til stede for at vi i alle fall får en del økonomiske stimuli.