NRK Meny
Normal

Peru-turer førte til fengsel

En mann fra Nøtterøy svindlet til seg 400.000 kroner ved å la være å fortelle Nav om flere utenlandsturer.

Machu Picchu i Cuzco, Peru

Uten å si ifra dro mannen til Peru, selv om han mottok arbeidsavklaringspenger. Bildet viser Machu Picchu i Cuzco.

Foto: WALTER WUST / AP

I løpet av tre år fikk mannen 394.154 kroner i attførings- og arbeidsavklaringspenger fra Nav. Han hadde imidlertid ikke rett på pengene fordi han i lengre perioder oppholdt seg i Peru uten å si ifra.

For å få attførings- og arbeidsavklaringspenger, må man nemlig bo og oppholde seg i Norge.

Mannen nektet for at han svindlet til seg pengene med vilje.

Fikk informasjon

Ved opphold i utlandet må det krysses av for «annet fravær» på meldekortene til Nav. Mannen forklarte i retten at han har lesevansker, og at han derfor ikke oppfattet at han måtte krysse av for «annet fravær» da han dro til Peru.

Retten ble ikke overbevist, og mente bevisene i saken viser at mannen visste hva han gjorde.

Mannen fikk blant annet informasjon om at han måtte oppholde seg i Norge, da han søkte om å få attførings- og arbeidsavklaringspenger.

Dømt til fengsel

Mannen dømmes til sju måneder i fengsel for grovt trygdebedrageri og falsk forklaring til offentlig myndigheter.

90 dager av straffen gjøres betinget med to års prøvetid, på grunn av lang saksbehandlingstid.

Han må også betale erstatning til Nav på 133.777 kroner og 3.000 kroner i sakskostnader.