NRK Meny

Penger til bibliotekene

Bibliotekene i Vestfold får til sammen 1 160 000 kroner av Nasjonalbiblioteket. Pengene skal gå til aktiviteter på bibliotekene, og utvikling av byggene som møteplasser. Bevilgningen er et resultat av Nasjonal Bibliotekstrategi 2015- 2018. Målet med strategien er at det skal bli flere lokale arrangementer på bibliotekene, og at de skal bli mer digitale.