Normal

Pasienter var uten mat og stell i åtte timer

Ingen ansatte kom på jobb som de skulle ved en sengepost på Borre sykehjem i Horten.

Borre sykehjem.

ALENE: Flere rutiner ble brutt da hjelpetrengende pasienter ble liggende alene i åtte timer forrige lørdag.

Foto: Aina Indreiten / NRK

Resultatet var at åtte sykehjemspasienter ble liggende uten stell og mat i nesten åtte timer forrige lørdag, skriver Gjengangeren.

Årsaken var at ansatte hadde misforstått vaktplanen og trodde de skulle på kveldsvakt i stedet for dagvakt.

Helsesjef Stein Evensen i Horten kommune kaller det en alvorlig svikt, og sier flere rutiner er brutt.

– Jeg er sjokkert, jeg er lei meg og jeg er interessert i å få full åpenhet rundt dette. Vi har tatt grep slik at vi kan lære av dette og rette opp de forholdene, sier han til NRK.

Enhetsleder for kommunens sykehjem, Marianne Nylèn, sier at både hun og de ansatte ved sykehjemmet er like sjokkert, rystet og fortvilet som Evensen.

– Dette er ingen ønsket situasjon. Vi har ikke engang tenkt på at det er mulig at noe slikt skulle kunne skje, sier hun til NRK.

Nylèn opplyser videre at de ansatte blir ivaretatt av sine ledere, og at de er blitt tilbudt samtaler med bedriftshelsetjenesten.

Ber om unnskyldning

Stein Evensen

RUTINER: – Vi har gode rutiner, men de er ikke fulgt, sier helsesjefen i kommunen, Stein Evensen. (arkivbilde)

Foto: Elisabeth Tøtte Hansen / NRK

Helsetilstanden til pasientene er blitt undersøkt i etterkant, og ifølge Evensen har de ikke registrert at pasientene har fått noen fysiske skader.

– Hvordan opplevde pasientene dette?

– I den grad de kunne gjøre rede for hvordan de opplevde det, så var det selvfølgelig ubehagelig. Vi må bare be om unnskyldning for at det skjedde.

– Dette er pleie- og omsorgstrengende pasienter som skulle fått medisiner, stell, skift og mat. Hvordan kunne dette skje?

– Det er flere barrierer som er blitt brutt. Det første er at man har misforstått når man skulle på vakt. Man trodde man skulle på senvakt når man skulle på tidlig vakt, og det kan jo for så vidt skje.

– Det er en annen rutine også, og det er at vi har såkalte overlappinger hvor personalet som går fra jobb, skal overlappe med dem som kommer på jobb. De rutinene ble brutt. Da er det slik at man har forlatt arbeidet før man har forsikret seg om at det har kommet nye på jobb, fortsetter Evensen.

De er ikke ferdige med granskingen av denne saken, og en rapport om hendelsen oversendes fylkeslegen.