NRK Meny
Normal

Partnerdrap kommer ikke overraskende

Tre av fire som blir drept av sine partner har allerede vært i kontakt med politiet eller andre offentlige instanser før de blir drept.

Presset til sex

FRA VOLD TIL DRAP: De fleste partnerdrap kommer ikke overraskende.

Foto: Illustrasjonsfoto: Colourbox

En stor studie gjennomført i Norge viser at 70 prosent av de som blir drept av sin partner har vært utsatt for vold før drapet.

Tre av fire har også vært i kontakt med politiet, helsevesenet eller andre offentlige instanser.

– Det betyr at det er et stort potensial for å sette inn forebyggende tiltak, sier forsker og psykologspesialist Solveig Vatnar.

Hun har vært prosjektleder for studien som er overlevert Regjeringen.

Kripos bekymret for partnerdrap

Risikovurdering

Solveig Vatnar

FORSKER OG PSYKOLOGSPESIALIST: Solveig Vatnar jobber ved Oslo universitetssykehus og ved krisesenteret i Vestfold.

Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

Hun forteller at blant annet politiet har verktøy for å foreta en systematisk risikovurdering i hvert enkelt voldstilfelle.

– Det er mange faktorer som må vurderes, så dette er ikke noe enkelt spørreskjema, sier Vatnar.

I hele tre av ti partnerdrap var det på forhånd framsatt drapstrusler. I halvparten av drapene var det registrert mer enn fem voldsepisoder før selve drapet.

Kjent av blant venner

Både gjerningspersoner og offer har svært ofte snakket om problemet med folk i sin nærmeste familie eller vennekrets.

Svært få av disse nære relasjonene gikk videre til politiet eller andre med det de fikk vite. Selv om drapstrusler ble nevnt.

I studien kom det frem av de som hadde kontaktet hjelpeapparatet ikke opplevde å alvoret i situasjonen ble forstått.

Vatnar mener slike henvendelser, fra nærstående til par der vold forekommer, må tas på alvor og registreres.

Forebygging

Hun mener at offentlig etater må dele informasjon som kan forhindre partnerdrap.

– Avvergeplikten må gå foran taushetsplikten, sier hun.

Hvilke tiltak som kan hjelpe vil varierer og derfor må partnervold som meldes vurderes fra gang til i gang.

Solveig Vatnar jobber som rådgiver ved krisesenteret i Vestfold og ved Oslo universitetssykehus.

Hun har tatt doktorgraden sin på vold i nære relasjoner.