Partiet De Kristne: Morten Freberg

Partiet De Kristne vil at toget skal snu retning på Tønsberg stasjon. Samtidig skal bilen få god plass i byen, mener førstekandidat Morten Freberg.

Morten Fredberg

Morten Fredberg er førstekandidat for Partiet De Kristne i Vestfold. Han er 63 år gammel og bor på Barkåker i Tønsberg.

Foto: Privat

Bane NOR og kommunene er ikke enige om Vestfoldbanens framtidige trasé gjennom Tønsberg. Hvordan bør konflikten løses uten å skape vesentlige forsinkelser i prosjektet?

– I over 100 år har jernbanebommen stoppet almen ferdsel i Tønsberg by. De siste årene har sågar bommen gått ned før toget ankommer stasjonen i tilfelle toget ikke får stoppet. Det samme skjer ved Stokke stasjon. Dette er til stort hinder for effektivitet og trafikkflyt.
Frodås-tunnelen har kosten oss en formue. Det må vi ta konsekvensen av og beholde og bruke den. Vårt forslag er derfor at jernbanestasjonen i Tønsberg beholdes og at toget snur retningen og kjører tilbake den veien det kom inn, penser spor og fortsetter sin ferd nord eller sørover. Toget går som kjent like godt begge veier. Før travbanen svinger banen sørover, og går inn i Hogsnesåsen og blir i tunnel fram til Torp flyplass. Dermed spares også Stokke sentrum for denne belastningen.

Torp lufthavn har vært kritisk til både flypassasjeravgiften og avgiftene til Avinor. Hvilke betingelser bør private lufthavner som Torp få?

– Flypassasjeravgiften er, slik vi kjenner den, lik for alle. Avgifter Avinor pålegger Torp og andre private flyplasser skal etter PDK’s mening ikke være konkurransevridende. Vi ønsker å bevare og utvikle Torp, som vi opplever og tror har stor betydning for Vestfold, Telemark og omkringliggende områder.

Stortinget har vedtatt å slå sammen Vestfold og Telemark. Samtidig har Buskerud klaget på vedtaket om Viken-sammenslåingen. I hvilken grad bør det gjøres en ny vurdering av fylkessammenslåingene?

– Vi er kjent med at Buskerud er misfornøyd med å inngå i Viken-sammenslåingen. I den grad disse fylkessammenslåingene er riktige, må den være frivillig. Buskerud vil være bedre tjent med å slås sammen med Telemark og Vestfold. Det bør etter PDK’s mening vurderes på nytt.

På hvilken måte bør trafikken gjennom byene reduseres for å bedre miljøet?

– I dag ser vi en tendens til at det skal være trangt og vanskelig å kjøre inn i byene. Sentrum skal være fri for biler og det er vanskelig å parkere. Vi tror at det er feil. Tilgangen til sentrum bør etter vår mening være god. Samtidig skal det anlegges vei utenom sentrum slik at bymiljøet blir bedre og at sentrum ikke dør fordi folk kjører til større kjøpesenter.

Hva mener du er den viktigste saken for Vestfold i kommende stortingsperiode?

– Viktige saker for Vestfold i kommende stortingsperiode vil være fokus på familien og trygghet for alle. Det gjelder barna først og fremst, som vi mener er foreldrenes ansvar og ikke staten, endre barnevernet til å bli et familievern. Det vil PDK være en pådriver for at skal skje.