Pakker ned planer for Vestfoldbanen

– Man kaster bort kunnskap og penger, mener administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening.

Sande stasjon

VESTFOLDBANEN: Regjeringen foreslår å bruke 18 millioner kroner til planlegging av dobbeltspor på Vestfoldbanen neste år. Fylkespolitikere i Vestfold og Telemark vil ha 100 millioner.

Foto: Anne Cathrine Syversen / NRK

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 er det satt av 18 millioner kroner til planlegging av dobbeltspor på Vestfoldbanen sør for Tønsberg.

NRK får opplyst at 230 personer, som har vært involvert i arbeidet, allerede er i gang med å pakke ned planene fordi det i forslaget ikke bevilges nok penger til å fortsette.

Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, mener situasjonen er alvorlig.

– I praksis betyr dette at det kun er penger til lønninger for de ansatte i Jernbaneverket. All annen planlegging blir stoppet.

Liv Kari Skudal Hansteen

ALVORLIG: Liv Kari Skudal Hansteen, administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, mener man har havnet i en uheldig situasjon.

Foto: Nicolas Tourrenc / RIF

Hanne Sophie Solhaug, planleggingssjef i Jernbaneverket, ønsker ikke å kommentere saken. Hun sier de avventer det endelige budsjettet før de endelige rammene for 2017 fastsettes.

– Uheldig uansett

Hansteen mener det vil få konsekvenser for mer enn jernbanen dersom planleggingsarbeidet settes på vent.

– Vi vil fortsatt ha båndlegging av mye av arealene rundt Vestfoldbanen, som går ut over lokalsamfunnene og byene.

Hun sier det vil bli svært ressurskrevende å ta opp arbeidet om ett eller to år.

– Stopp og start i planlegging er uheldig uansett, men når man har kommet så langt som i Vestfold, vil det få store negative konsekvenser. De som kommer inn må sette seg inn i krevende tekniske, geografiske og politiske forhold i de forskjellige kommunene.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen skriver i et innlegg at regjeringen har et høyt ambisjonsnivå for Vestfoldbanen, og påpeker at det fortsatt er syv år til planlagt byggestart.

Fylkesordfører Rune Hogsnes har sammen med flere ordførere sendt ut et brev der de skriver at et samlet Vestfold forventer nok penger til at planleggingen av strekningen mellom Tønsberg og Skien kan fortsette uten forsinkelser.