NRK Meny
Normal

– At helsedata ikke deles kan ta liv

Det er på høy tid at informasjonen om deg som pasient deles digitalt mellom de ulike helseinstitusjonene, mener Anne Lise Ryel, generalsekretær i Kreftforeningen.

Anne Lise Ryel

Anne Lise Ryel etterlyser en nasjonal transportplan for helsedata.

Foto: Camilla H. Wernersen / NRK

– I dag må pasienten selv sørge for å bringe informasjon om seg selv til sykehuset og behandlende lege. Det kan føre til feilbehandling og i verste fall død, sier Ryel.

Nå etterlyser hun en infrastruktur for helsedata tilsvarende veisystemet vårt. Håpet er at digital helseinformasjon skal deles på tvers av institusjoner og fylkes- og kommunegrenser, på samme måte som fylkes- og kommunale veier er knyttet sammen.

– Sånn at informasjonen om deg, for eksempel om det som har skjedd i Tromsø, er mulig å finne igjen i en journal i Oslo, sier hun.

Bruker lang tid på å dele informasjon

Etter en øyeoperasjon måtte Ragnar Knive fra Larvik til MR-undersøkelse i Porsgrunn. Resultatet av undersøkelsen skulle sendes til Tønsberg. Ifølge Knive hadde klinikken i Porsgrunn sendt resultatet den 19. mai, men i Tønsberg hadde de ikke mottatt det før 26. juni.

– Det tok over en måned å få resultatet av undersøkelsen fra det ene stedet til det andre, sier Knive.

– Når du ikke har balanse eller kan kjøre bil på grunn av dårlig syn, så blir du veldig frustrert. Jeg synes det var irriterende at sykehuset ikke kunne gi meg informasjon raskere.

Ragnar Knive fra Larvik.

– Den informasjonen vi ønsket kom ikke da vi trengte den, sier Ragnar Knive fra Larvik.

Foto: Martine Furulund

Ingen konkrete planer om felles løsning enda

Ola Jøsendal er programdirektør i Direktoratet for e-helse, med ansvar for prosjektet "Én innbygger – én journal". Prosjektet skal sørge for at vi får en løsning som gjør at den informasjonen som er nødvendig for helsepersonell og innbyggere er tilgjengelig digitalt.

– Nå ligger journalinformasjon spredt rundt i mange ulike systemer som ikke snakker sammen. Å gjøre jobben med å samle og digitalisere alt er litt som å skifte hjul på en bil i fart, sier han.

Jøsendal forteller at helsedataen vil digitaliseres gradvis, og i løpet av starten av 2020-tallet er målet at alle kommuner skal begynne å innføre et felles journalsystem.

– Det store steget, når både kommunene og spesialisthelsetjenestene har samme løsning, blir en stund til, så vi har ikke helt konkrete planer for det enda.

– Folk har ikke tid til å vente

Ryel mener en vellykket digitalisering av helsevesenet krever en klar nasjonal styring og vilje til å satse penger.

– Det skjer for sakte. Tidshorisonten for når dette skal være på plass er flere tiår frem i tid. Folk har ikke tid til å vente.