NRK Meny
Normal

Øyeleger er bekymret for barns syn

Øyelegene ved Sykehuset i Vestfold er svært bekymret for at barn skal få varig redusert syn på grunn av for seine kontroller hos helsestasjonene.

Jente leser bok

Forsinkelser ved helsestasjonene kan føre til at barn får varig redusert syn mener øyeleger i Vestfold.

Foto: Andrey Shtanko/Colourbox

I et bekymringsbrev til fylkeslegen skriver medisinskfaglig overlege ved øyeavdelingen ved Sykehuset i Vestfold, Karin Amlie Sandvand, at det er helt uforsvarlig og uforståelig at barn ikke får testet synet på 4-årskontrollen på grunn av forsinkelser ved helsestasjonene.

4-årskontrollen har flere steder blitt slått sammen med skolestartskontrollen til én kontroll ved fire og et halvt år. – Altfor seint, mener hun.

– Synet utvikler seg rasende raskt

Karin Amlie Sandvand

4-ÅRSKONTROLL: Karin Sandvand håper alle barn får tatt en synstest ved 4-årskontrollen.

Foto: Petter Johan Sandvand

– Blir det ytterligere forsinkelser kan man risikere at kontrollen ikke gjennomføres før fylte fem eller fem og et halvt år. Barns syn utvikler seg rasende raskt og ved skolestart er synet stort sett ferdig utviklet, og da er det lite å hente på videre behandling, sier Sandvand.

Hun sier det er flere og flere tilfeller hvor blant annet skjeling, langsynthet og nærsynthet og grå stær fører til redusert syn på ett øye, faglig kjent som amblyopi.

– Hvert eneste nye tilfelle er tragisk når vi vet at problemene kunne blitt plukket opp og behandlet. Vi håper at de som beslutter når kontrollene skal gjøres, innser viktigheten at det blir gjort til riktig tid, sier øyeoverlegen.

Slår sammen kontroller for å spare penger

Fylkeslegen i Vestfold som mottok bekymringsmeldingen, jobber med saken og har samlet inn informasjon fra alle kommuneoverlegene om hvilken praksis som finnes i kommunene. Ikke alle har svart, selv om fristen var 15. januar.

Assisterende fylkeslege, Per Skjelderup, er også kjent med at undersøkelsene i barneprogrammet i noen tilfeller blir rasjonalisert for å spare penger.

– Ressursene rundt om på helsestasjonene er ofte ikke gode nok og noen velger derfor å slå disse sammen. Om dette er forsvarlig og god praksis i henhold til bestemmelsene fra Helsedirektoratet, må vi undersøke nærmere, sier Skjelderup til NRK.

– Vår hovedanbefaling i dag er at 4-årskontrollen bør gjennomføres til riktig tid. Det er ikke noe vi pålegger kommunene, men vi har gode, faglige grunner til å anbefale det, sier Avdelingsdirektør ved allmenntjenesteavdelingen i Helsedirektoratet, Jon-Torgeir Lunke.

Jon-Torgeir Lunke

Avdelingsdirektør allmenntjenesteavdelingen i Helsedirektoratet, Jon-Torgeir Lunke.

Foto: Helsedirektoratet

Helsedirektoratet arbeider med en retningslinje for helsestasjon og skolehelsetjeneste som kommer i løpet av 2015. Slik skal den blir enda klarere i forhold til at 4-årskontrollen bør gjennomføres til anbefalt tid.

– Varige skader

Øyeoverlege Karin Sandvand synes det er tragisk at økonomi og besparelser kan gå utover livskvaliteten til barn.

– Vi synes det er svært leit at synstester ikke blir gjort til rett tid og at i tillegg mange blir utsatt for forsinkelser. Vi opplever at barn må leve med varige skader på grunn av dette, og håper innstendig at Fylkeslegen tar tak i dette og at alle barn får innkalling til synstest på helsestasjonen ved 4-årskontrollen, sier Sandvand.