NRK Meny

Overskudd for Sande kommune

Sande kommune gikk med overskudd i 2015. Et foreløpig regnskap for fjoråret viser et positivt netto driftsresultat på 21,9 millioner kroner. Dette er 25,8 millioner kroner bedre enn budsjettert. Resultatforbedringen fra revidert budsjett kommer som følge av økte inntekter, tilskudd og refusjoner. Deler av mer-inntektene er satt av til fond, skriver Sande kommune på sin hjemmeside.