Overlege skallet til sykepleier

Han skallet til en sykepleier på jobb, og hevdet at oppsigelsen som kom noen måneder senere, var ugyldig. Nå har han tapt i retten.

Skiltet ved inngangen til sykehuset i Tønsberg.

MISTER JOBBEN: Etter flere advarsler om oppførselen og en voldsepisode på Sykehuset i Vestfold ble overlegen sagt opp. Han mente oppsigelsen var usaklig, nå har han tapt i retten.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

Hendelsen fant sted på Sykehuset i Vestfold i juni 2014. I oktober samme år ble legen sagt opp av arbeidsgiveren.

Likevel valgte han å stå i jobben frem til saken ble avgjort i Tønsberg tingrett.

Utenfor operasjonssalen

Over tid skal legen ha blitt konfrontert med sin adferd ovenfor kolleger, andre ansatte og pasienter.

Overlegen fikk advarsel for dette, men likevel toppet det seg den 28. juni i forbindelse med en operasjon.

Ifølge sykepleieren møtte hun overlegen i korridoren, hvor hun skal ha stilt han et spørsmål. Han svarte med å skalle til henne.

Sykepleieren fikk et merke i panna etter dette. Flere ansatte ved sykehuset var vitner til hendelsen.

Ble sagt opp

Den 10. oktober ble overlegen sagt opp fra sin stilling. Oppsigelsen ble begrunnet slik:

«Sykehusets oppsigelse av NN er begrunnet i kritikkverdig omgang og kommunikasjon med andre medarbeidere og pasienter».

Det ble særlig lagt vekt på at han skallet til sykepleieren. Overlegen krevde å stå i stillingen og gjorde det frem til dommen ble avsagt.

Det er foreløpig ikke avgjort om mannen kommer til å anke dommen.

«Vår klient er skuffet over dommen. Vi merker oss dog at retten understreker at den ikke mener å ha holdepunkter for at det har vært legens intensjon å treffe sykepleieren, og enn mindre å påføre henne smerte.

Vi har videre notert oss at dommen er avsagt under dissens – at mindretallet er enig med vår klient i at en eventuell berøring må ha vært et uhell. Han mener derfor at han burde få beholde jobben», skriver advokatfullmektig Liv Marit Fagerli i Legeforeningen i en e-post til NRK.