NRK Meny
Normal

Over gjennomsnittet på antibiotika

Vestfold ligger over landsgjennomsnittet av å skrive ut resepter på antibiotika. – Vi kjenner ikke årsakene til dette, sier seniorrådgiver i Folkehelseinstituttet.

Antibiotika

For hver tusende innbygger, ble det skrevet ut 404 resepter på antibiotika i Vestfold. Det er 25 resepter mer enn landsgjennomsnittet, viser tall fra folkehelseprofilen for 2015.

Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

– Det er en strategi- og handlingsplan i Norge som går for at vi skal ned til 250 resepter per tusende innbygger, sier seniorforsker i Folkehelseinstituttet (FHI) Irene Litleskare.

FHI har gitt ut folkehelseprofilen 2017. Denne viser at fra siden 2011 har Vestfold hele veien ligget over landsgjennomsnittet på antibiotikaresepter som er skrevet ut. Men ifølge Litleskare er det ikke Vestfold som ligger dårligst an.

– Østfold ligger vanligvis høyest, sier hun.

I 2011 var landsgjennomsnittet på 440 antibiotikaresepter per tusende innbygger og Vestfold skrev ut 471. I 2015 var gjennomsnittet på 379, mens Vestfold skrev ut 404.

Hun informerer om at målet er å komme ned til 250 resepter per tusende innbygger.

– Vi ser at vi er på vei ned, men vi har likevel langt igjen.

Korte avstander

Fylkeslege Henning Mørland

Fylkeslege i Vestfold, Henning Mørland tror at noe av grunnen til at det blir skrevet ut mye resepter på antibiotika i fylket, kan være lett tilgjengelighet til helsetjenester.

Foto: Fylkesmannen i Vestfold

Fylkeslege Henning Mørland tror at noe av årsaken til at Vestfold ligger over landsgjennomsnittet av antibiotikaresepter, kan være at det er korte avstander til fastlege og legevakt.

– Generelt sett vet vi at forbruk av helsetjenester ofte har sammenheng med hvor tilgjengelig helsetjenesten er, sier han. Han legger til at dette kan slå ut på Vestfold siden det er et ganske lite og tett befolket fylke.

– Men det er ikke noe som tyder på at det skulle vært mer infeksjonssykdom eller andre grunner til at det er et høyere forbruk på enkelte deler av landet, sier han.

Litleskare sier at det er bra at antall resepter har gått noe ned både i Vestfold og i resten av landet.

– Dette er sannsynligvis på grunn av et høyt fokus på antibiotikaresistens de senere årene. Det er rom for en videre reduksjon, men målene kan bare nås dersom antibiotika bare brukes når det trengs, avslutter hun.