368 avhør om vold og seksuelle overgrep

56 av barna som ble avhørt på Statens barnehus i Sandefjord i fjor, var under fem år.

Avhørsrommet på Barnehuset

DOMMERAVHØR: Avhørene av barn og psykisk utviklingshemmede foregår i egne rom.

Foto: Tine Nilsen / NRK

Statens barnehus i Sandefjord ble åpnet av barne- og familieminister Inga Marte Thorkildsen i september 2013. Det var da det tiende barnehuset i Norge.

Fra og med 01.01.2014 var alle ansatte på plass og barnehuset i full drift.

Vold og seksuelle overgrep

Et barnehus har som funksjon å ta imot barn og unge under 16 år, samt utviklingshemmede i alle aldre, for gjennomføring av avhør knyttet til mistanken om at de kan være utsatt for vold og eller seksuelle overgrep.

I 2014 ble gjennomført 368 avhør av barn og psykisk utviklingshemmede om vold og seksuelle overgrep ved barnehuset i Sandefjord. Det viser barnehusets årsrapport.

Små barn

Statens barnehus i Sandefjord har hatt følgende aldersfordeling i 2014:

  • Antall barn under 5 år: 56
  • Antall 6–9 år: 135
  • Antall 10–12 år: 81
  • Antall 13–15 år: 79
  • Over 15 år: 17

Statens barnehus i Sandefjord betjener Telemark og Vestfold politidistrikt. Gjennomsnittlig ventetid for avhør er 40 dager.