Nå fjernes disse skiltene

Politiet skal fortsatt følge med, men ikke i samme grad som tidligere.

Spesiell politiovervåket strekning

ADVARSEL: Slike skilt ble satt opp langs veien for å minne trafikantene om å kjøre forsiktig. Nå som E18 er åpnet igjen, skal skiltene fjernes.

Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

Etter brukollapsen på E18, overvåket Utrykningspolitiet omkjøringsveiene nøye.

Det har resultert i 1 233 reaksjoner på snaue 144 dager.

Åpnet brua for trafikk

Siden Skjeggestadbrua kollapset etter et kvikkleireskred 2. februar i år, har trafikken på E18 blitt ledet om følgende omkjøringsveier:

Fylkesvei 315 Hvittingfossveien i Holmestrand, fylkesvei 313 gjennom Holmestrand sentrum og fylkesvei 35 Bispeveien i Re.

Like etter klokken 10.00 fredag åpnet imidlertid brua i det nordgående løpet igjen for toveistrafikk. Statens vegvesen ønsker at alle som skal kjøre gjennom fylket bruker E18, og ikke veiene som er brukt som omkjøringsveier.

Flere hundre tatt for å kjøre for fort

Etter hendelsen i februar gikk politiet raskt ut og varslet at de ville følge spesielt godt med på trafikken på omkjøringsveiene. Kontrollene har resultert i totalt 1 233 skiftelige reaksjoner, anmeldelser og forenkla forelegg.

– Det er et høyt tall, men det har også vært særdeles høy trafikk på omkjøringsveiene og vårt kontrollvolum har vært betydelig høyt, sier distriktsleder i Utrykningspolitiet (UP) Andreas Rødø i Vestfold og Telemark.

– Men det er likevel et tankekors. Det er svært mange vi har sett oss nødt til å reagere overfor, og det skulle vi helst sett at vi kunne slippe, fortsetter han.

779 trafikanter er blitt tatt for å kjøre for fort, 359 for annen farlig atferd som mobilbruk og for ikke å stoppe for fotgjengere, og 95 personer ble tatt for manglende verneutstyr som bilbelte og hjelm. I tillegg har 17 personer blitt fratatt førerkortet sitt og tre ruskjørere er tatt.

– Nå håper vi at problemene vi har hatt i Nordre Vestfold vil avta, og at det ikke blir nødvendig å overvåke disse strekningene i samme grad som vi har gjort, sier Rødø og fortsetter:

– Men vi vil følge med på utviklingen, og være forberedt på at det blir litt kødannelser på E18 og at omkjøringsveiene får en viss belastning. Så vi kommer til å følge med, men ikke i samme grad som tidligere.

Omkjøringsveiene fikk status som Spesielt politiovervåkede strekninger, og det ble satt opp flere skilt som skulle minne bilistene om det.

Nå er planen at disse skal fjernes om noen dager, forteller Rødø fredag.