Øvelse Slagentangen

I dag avholdes det en industri- og oljevernøvelse på Essos anlegg på Slagentangen i Tønsberg. Det er Kystverket, Vestfold Interkommunalt utvalg mot akuttforurensning og brannvesenet som står bak øvelsen. Naboer er informert om aktivitet på sjøen i forbindelse med øvelsen. I tillegg vil tyfonalarm høres utenom det normale tidspunktet, som er klokka 12.